Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Oikeusasiamies: Koulutapaturmien hoitokulut kuuluvat suoraan kunnan maksettaviksi

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on ottanut kantaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Nokian kaupungin koulutapaturmiin liittyvään laskutuskäytäntöön. Sen mukaan oppilaan tai hänen vanhempiensa on ensin itse maksettava tapaturman aiheuttamat hoitokulut. Vasta sen jälkeen he voivat hakea niihin korvausta kunnan vakuutusyhtiöltä. Vastaava menettely on käytössä myös useassa muussa kunnassa.

Perusopetuslain mukaan koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, koulumatkalla ja majoituksessa sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksuton. Oikeusasiamiehen mielestä koulutapaturmien maksuttomuudelle on annettava sama merkitys kuin muissa perusopetukseen kuuluvissa palveluissa. Ei liene mahdollista, että oppilaan vanhempien olisi ensin hankittava oppilaan oppikirjat, kuljetuspalvelut tai kouluateriat omalla kustannuksellaan, minkä jälkeen he voisivat hakea kustannuksiin korvausta kunnalta.

Oikeusasiamiehen mukaan laissa maksuttomaksi säädetty oppilaan tapaturman hoito ei saa johtaa siihen, että oppilas tai hänen vanhempansa on ensin itse vastuussa hoitokulujen maksamisesta. Tällainen menettely voi johtaa maksuvaikeuksiin, mahdollisesti toimeentulotuen tarpeeseen, perintätoimenpiteisiin ja jopa maksuhäiriömerkintään. Oikeusasiamies ei pidä hyväksyttävänä, että laissa maksuttomaksi säädetystä palvelusta voi olla tällaisia seurauksia.

Oikeusasiamies pyytää viranomaisia ilmoittamaan hänelle vuoden loppuun mennessä, mihin toimenpiteisiin hänen kannanottonsa on antanut aihetta.

Oikeusasiamiehen päätös 11.8.2016, dnro 2166/4/15 on luettavissa osoitteessa http://www.oikeusasiamies.fi/.

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor,
puh. (09) 432 3366.