Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Oikeusasiamies ja apulaisoikeusasiamiehet muuttivat työnjakoaan

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen ja apulaisoikeusasiamiehet Jussi Pajuoja ja Maija Sakslin ovat sopineet laillisuusvalvonnan uudesta keskinäisestä työnjaostaan huhtikuun alusta lukien.

Hetki katsottiin sopivaksi, sillä heidät kaikki on valittu hiljattain uudelle nelivuotiskaudelle. Työnjaon muutokset tarjoavat mahdollisuuden perehtyä uusiin asiaryhmiin ja tuntea laillisuusvalvonnan tehtäväkenttää mahdollisimman laajasti.

Oikeusasiamies Jääskeläisen ratkaistaviksi tulevat nyt ulkomaalaisasiat, ulkoministeriön hallinnonala sekä vammaisia henkilöitä ja salaista tiedonhankintaa koskevat asiat.

Lisäksi hän käsittelee asiat, jotka liittyvät YK:n kidutuksen vastaisen sopimuksen valinnaisen pöytäkirjan (nk. OPCAT) mukaisten tehtävien koordinointiin ja raportointiin.

Vankeinhoito ja kriminaalihuolto siirtyvät Jääskeläiseltä apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan tehtäväkenttään.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin käsittelee tästedes puolustuslaitosta, liikennettä ja viestintää sekä kirkkoa koskevat asiat, jotka kuuluivat aikaisemmin Pajuojalle. Lisäksi hän ratkaisee lasten oikeuksia ja varhaiskasvatusta koskevat asiat.

Lain mukaan oikeusasiamies päättää tehtävien jaosta oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiesten kesken. Apulaisoikeusasiamiehet ratkaisevat käsiteltävänään olevat asiat samoin valtuuksin kuin oikeusasiamies.