Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Oikeusasiamieheltä syytemääräys

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on määrännyt syytteen nostettavaksi kolmea Helsingin käräjäoikeuden tuomaria ja yhtä Helsingin säilöönottoyksikön virkamiestä vastaan tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syyte perustuu siihen, että säilöön otettujen ulkomaalaisten erillään säilyttämistä koskevia päätöksiä ei ole käsitelty käräjäoikeudessa lain mukaisesti.

Säilöönottoyksikön johtaja voi laissa säädetyillä turvallisuuteen liittyvillä perusteillä päättää, että säilöön otettu ulkomaalainen pidetään erillään muista säilöön otetuista. Koska päätös lisää ulkomaalaisen vapaudenriiston astetta, käräjäoikeuden on lain mukaan otettava asia käsiteltäväksi viipymättä ja viimeistään neljän vuorokauden kuluttua erillään säilyttämisen alkamisesta. 

Asiassa toimitetun esitutkinnan perusteella vuosien 2006 ja 2015 välisenä aikana säilöönottoyksiköstä oli lähetetty käräjäoikeuteen yhteensä 246 ilmoitusta erillään säilyttämisestä. Käräjäoikeus ei kuitenkaan ollut ryhtynyt toimenpiteisiin tuomioistuinkäsittelyn järjestämiseksi yhdessäkään tapauksessa.

Asia tuli ilmi, kun oikeusasiamies teki tarkastuksen säilöönottoyksikköön joulukuussa 2014. Oikeusasiamies määräsi maaliskuussa 2015 asian esitutkintaan, jonka toimitti Poliisihallituksen määräyksestä Hämeen poliisilaitos. Esitutkinta-aineisto saapui oikeusasiamiehen syyteharkintaan kesäkuussa 2016.

Syytemääräyksen ja esitutkinta-aineiston tarkempi sisältö ovat salassa pidettäviä asian tuomioistuinkäsittelyn alkamiseen asti. Syytettä tulee ajamaan valtakunnansyyttäjän määräämä valtionsyyttäjä Helsingin hovioikeudessa.

Oikeusasiamies ei anna asiasta lisätietoja, ennen kuin asiakirjat tulevat julkisiksi. Oikeusasiamiehen syytemääräys 31.10.2016 (dnro 1178/2/15) julkaistaan aikanaan kanslian verkkosivuilla.

Asian esittelijänä on toiminut esittelijäneuvos Mikko Eteläpää, p. 09 432 3359