Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Oikeusasiamiehelle yli 5500 kantelua vuonna 2018

Vuonna 2018 oikeusasiamiehelle saapui 5591 kantelua. Määrä on erittäin suuri, vaikka se jää hieman vuoden 2017 kaikkien aikojen ennätyksestä (6192). Sosiaalihuollon (1097), poliisin (632) ja terveyden hallintoalaan (612) kohdistui eniten kanteluja 2018. 

Oikeusasiamies ratkaisi viime vuoden aikana 5408 kantelua. Sosiaalihuoltoon liittyviä ratkaisuja oli 1009, poliisiin liittyviä 622 ja terveyteen liittyviä 580.

Ennätysmäärä lausunto- ja kuulemispyyntöjä

Oikeusasiamiehelle saapui ennätysmäärä, eli 144 lainvalmisteluun liittyvää lausunto- tai kuulemispyyntöä. Niistä 115 johti lausuntoon eri ministeriöille tai kuulemiseen eduskunnan eri valiokunnissa.

Kanteluiden enimmäiskäsittelyaika ennallaan

Vuoden vaihteessa vireillä ei ollut yhtään yli vuoden vanhaa kantelua. Tämä tavoite saavutettiin jo kuudennen kerran peräkkäin. 

Paljon toimenpiteitä 

Oikeusasiamiehen toimenpiteisiin johti yhteensä 805 kantelua tai omaa aloitetta. Tämä on noin 15 % kaikista ratkaisuista. 

Oma-aloitteinen toiminta 

Kanteluiden suuresta määrästä huolimatta oikeusasiamiehen kanslia pystyi keskittymään myös oma-aloitteiseen toimintaansa. Viime vuonna tarkastuksia tehtiin 122 kpl. Oikeusasiamiehen tarkastustoimintaan on pyritty kohdentamaan voimavaroja, koska oikeusasiamies toimii YK:n kidutuksen vastaisen sopimuksen kansallisena valvontaelimenä. 

Oikeusasiamiehen ratkaistujen omien aloitteiden määrä vuonna 2018 oli 82. Oikeusasiamies otti omasta aloitteestaan tutkittavakseen 80 asiaa.

Lisätietoja antaa tiedottaja Citha Dahl, citha.dahl@eduskunta.fi, p. 09 432 3352.