Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Oikeusasiamiehelle paljon poikkeusoloihin liittyviä kanteluita

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia on vastaanottanut yli 100 poikkeusoloihin ja koronapandemiaan liittyvää kantelua. Lisäksi kansliassa on vireillä useita omia aloitteita.

Kanteluita on saapunut kaikkiin hallinnonaloihin liittyen. Monet kanteluista liittyvät terveydenhoitoon, sosiaalihuoltoon ja sosiaalivakuutukseen. Opetus ja ylimmät valtioelimet ovat muita hallinnonaloja, joihin kohdistuu paljon kanteluja.

Tutkittavana olevia kanteluasioita

Oikeusasiamies (OA) Petri Jääskeläinen on ottanut tutkittavakseen kaksi Uudenmaan liikkumisrajoituksia koskevaa kanteluasiaa. Toisessa on kysymys yksittäistapauksesta, jossa poliisi käännytti Uudenmaan rajalla kantelijan, jolla mielestään oli valtioneuvoston asetuksessa tarkoitettu välttämätön syy rajan ylittämiseen (2330/2020). 

Toisessa asiassa on yleisesti kysymys poliisin toteuttamasta liikkumisrajoitusten valvonnasta muualla kuin maakunnan rajalla. Tämän asian yhteydessä OA on ottanut omasta aloitteestaan tutkittavaksi myös muun muassa poliisin sakotuskäytännön liikkumisrajoitusten valvonnassa (2464/2020).

OA:lla on tutkittavana myös kantelu siitä, että vammaiselta henkilöltä olisi etukäteen rajattu pois hengityskonehoito (2480/2020), ja siitä, kuinka kehitysvammaisten henkilöiden asumisyksikössä on toimittu koronaepidemian johdosta (2219/2020).

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Maija Sakslin on kantelun johdosta pyytänyt selvitystä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin menettelystä rajata tukihenkilön läsnäolo-oikeutta synnytyssairaaloissa (2463/2020).

Kouluruokailun järjestäminen poikkeusolojen aikana on aiheuttanut useita kanteluja. Apulaisoikeusasiamies (AOA) Pasi Pölönen on pyytänyt selvityksiä kahdessa asiassa, joissa kouluruokailun järjestäminen on edellyttänyt sen tarpeen arvioimista sosiaalitoimiston toimesta (2393/2020 ja (2435/2020) ja lisäksi tapauksessa, jossa ateria on tullut noutaa tietystä paikasta, mihin kaikilla oppilailla/perheillä ei ole mahdollisuutta (2462/2020).

AOA Pölönen on pyytänyt selvityksiä myös kahden ylioppilastutkinnon osioiden aikaistamista koskevan kantelun johdosta (2089/2020 ja 2094/2020). 

Ratkaistuja kanteluita

Osa vireillä olleista kanteluista on jo ratkaistu, esimerkiksi huostaanotettujen lasten yhteydenpidosta tehty kantelu (2130/2020) on luettavissa osoitteessa www.oikeusasiamies.fi

Kantelut, jotka koskivat sairaanhoitopiirien päätöstä hoitoa saavista henkilöistä (2477/2020) ja Uudenmaan eristämisen vaikutusta Myrskylän ja Pukkilan terveyspalveluihin Päijät-Hämeessä (2519/2020) eivät johtaneet toimenpiteisiin.

Kahden valvotun koevapauden valmistelun keskeyttämistä koskevan kantelun käsittely on päätetty, kun Rikosseuraamuslaitos muutti ohjeistustaan siten, että koevapauden valmistelua ja edellytysten selvitystä voidaan jälleen, noin viikon tauon jälkeen, tehdä myös niissä asunnoissa, joissa asuu vangin lisäksi muita henkilöitä. 

Vanhustenhuollon tarkastamista tehostetaan poikkeustilan aikana

Valvonnan tarve vanhustenhuollossa on pandemian aikana entistä suurempi, mutta keinot toteuttamiseen ovat erilaisia kuin muulloin.  AOA Sakslinin aloitteesta tarkastustoimintaa on tehostettu poikkeustilan aikana. Tarkastukset toteutetaan pääosin puhelimitse ja videoneuvotteluin. Hoitohenkilökunta on avainasemassa tiedon antajina. Myös omaisia ja iäkkäitä henkilöitä haastatellaan. AOA seuraa kuntien omaa valvonnan toteutumista myös poikkeustilan aikana sekä henkilökunnan lakisääteistä velvoitetta olla yhteydessä aluehallintovirastoon, jos epäkohtia ilmenee.

Omia aloitteita

OA Jääskeläinen on ottanut tutkittavakseen ja pyytänyt Maahanmuuttovirastolta selvitystä siitä, kuinka koronaepidemia on otettu huomioon ulkomaalaisten säilöönottoyksiköissä ja vastaanottokeskuksissa (2138/2020).

AOA Sakslin otti omana aloitteena 2446/2020 tutkittavaksi kunnan toiminnan poikkeustilan aikana asunnottomuuden vähentämiseksi sekä asunnottomien henkilöiden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi. Koronapandemian aikana asunnottomien henkilöiden tilanne on vaikeutunut. 

AOA Pölönen on ottanut omana aloitteenaan tutkittavaksi Kelan yli 50:n toimipisteen käytöstä poistamisen (2488/2020).

Hän on myös ottanut omana aloitteenaan tutkittavaksi etäopetuksessa olevien perusopetuksen oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tuen ja kouluruokailun toteutumisen poikkeusolojen aikana (2505/2020). Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on pyydetty tietoja käytäntöjen ohjeistuksesta, mahdollisista esille tulleista käytännön ongelmista ja sääntelyn kehittämistarpeista.

AOA Pölönen seuraa tilannetta vankiloissa ja hankkii niitä koskevia tietoja. Vankiloista on tullut hyvin vähän kanteluita poikkeusolojen aikana. 

Hän antoi ratkaisun aikaisemmin tutkittavaksi ottamaansa omaan aloitteeseen työkyvyttömyyseläke- ja kuntoutustukihakemusten käsittelyajoista (4620/2019). Kela ei ollut kyennyt saavuttamaan työkyvyttömyyseläkeasioissa vuosina 2018 ja 2019 asettamiaan tavoitekäsittelyaikoja. Jo muutamien henkilötyövuosien vajeen työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisukeskuksessa ja asiantuntijalääkärikeskuksessa oli katsottu aiheuttaneen ongelmia. Poikkeusolojen vaikutus Kelan työhön ja sen eri etuusasioiden käsittelyyn ja käsittelyaikoihin selvinnee vasta tulevien kuukausien aikana.

Lisätietoja antaa tiedottaja Citha Dahl, citha.dahl@eduskunta.fi