Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Oikeusasiamiehelle jälleen lähes 5000 kantelua

Oikeusasiamiehelle tuli vuonna 2016 noin 5000 kantelua, mikä vastaa edellisten vuosien tasoa. Kanteluita saapui 4919, kun vuotta aiemmin kanteluita oli 5045.

Kanteluita ratkaistiin suunnilleen sama määrä kuin niitä saapui eli 4841.

Suurimpia asiaryhmiä olivat sosiaalihuolto ja poliisikantelut. Kummassakin kantelumäärä oli lähes 700. Sosiaalihuollossa yleisiä kantelukohteita ovat lastensuojelu ja vanhustenhuolto.

Poliisikanteluissa arvostellaan tyypillisesti pakkokeinojen käyttöä, esitutkinnan suorittamista tai poliisien käyttäytymistä.

Muita suuria asiaryhmiä olivat edelleen terveydenhuolto, rikosseuraamusala ja sosiaalivakuutus. Viimeksi mainittuihin kuuluvat muun muassa Kelaa käsittelevät kantelut.

Oikeusasiamiehen omien aloitteiden määrä pysyi ennallaan. Oikeusasiamies otti omasta aloitteestaan tutkittavakseen 60 asiaa, ja omia aloitteita ratkaistiin 71.

Käsittelyaika pysyi yhdessä vuodessa

Vuodenvaihteessa vireillä ei ollut yhtään yli vuoden vanhaa kantelua. Tämä tavoite saavutettiin jo neljännen kerran peräkkäin. Kantelujen keskimääräinen käsittelyaika oli vain kolme kuukautta.

Oikeusasiamiehen toimenpiteisiin johti noin 640 kantelua ja omaa aloitetta, eli 13 % kaikista ratkaisuista.

Tarkastuksissa panostetaan määrään ja laatuun

Viime vuonna tarkastuksia tehtiin 115. Kanslian tarkastuksia on lisännyt oikeusasiamiehen tehtävä toimia YK:n kidutuksen vastaisen sopimuksen kansallisena valvontaelimenä.

Uutta tarkastuksilla on ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö. Lääketieteen asiantuntija oli mukana seitsemällä tarkastuksella. Nämä tarkastukset kohdistuivat psykiatrisiin ja geriatrisiin yksiköihin, kehitysvammalaitokseen, vankilaan ja poliisivankilaan. Myös tulkkien käyttöä on tarkastuksilla lisätty.

Vammaisten henkilöiden oikeudet uutena erityistehtävänä

Oikeusasiamies sai kesällä 2016 YK:n yleissopimuksen mukaisen uuden tehtävän edistää ja valvoa vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista. Tehtävää hoidetaan yhdessä Ihmisoikeuskeskuksen ja ihmisoikeusvaltuuskunnan kanssa. Oikeusasiamiehelle saapui vuoden aikana yhteensä 162 vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva kantelua ja niitä ratkaistiin yhteensä 166. Kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden asumisyksikköihin tehtiin yhteensä 8 tarkastusta.

Oikeusasiamiehen kanslia sähköistyi

Oikeusasiamiehen kansliassa otettiin vuonna 2016 käyttöön uusi sähköinen asianhallintajärjestelmä, joka helpottaa käytännön työskentelyä. Kaikki kansliaan postitse saapuneet kantelut tallennetaan järjestelmään ja käsitellään sähköisesti kansliassa.

Kun oikeusasiamiehen tilasto vuodelta 2016 on tarkistettu, tiedot päivitetään osoitteessa http://www.oikeusasiamies.fi//oikeusasiamiehen toiminta. Lisätietoja antaa tiedottaja Citha Dahl, citha.dahl@eduskunta.fi.