Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Oikeusasiamiehelle ennätysmäärä kanteluja vuonna 2017

Oikeusasiamiehelle tuli vuonna 2017 ennätykselliset 6192 kantelua, mikä on lähes 1300 kantelua enemmän kuin vuonna 2016 (4922 kantelua).  

Kelaan kohdistuvia kanteluita saapui 1169 kpl, näistä 814 koski toimeentulotukea. Näiden kanteluiden määrä lisääntyi noin 700:lla vuoteen 2016 verrattuna. Rikosseuraamusala, sosiaalivakuutus sekä työvoima ja työttömyysturva ovat muita hallinnonaloja joissa on nähtävissä selkeä nousu kanteluiden määrässä.

Kanteluiden keskimääräinen käsittelyaika laski

Kanteluiden suuresta määrästä huolimatta keskimääräinen käsittelyaika lyheni 90 päivästä 78:aan päivään. Vuonna 2017 ratkaistiin 6094 kantelua. Vastaava luku vuonna 2016 oli 4839 ratkaistua kantelua.

Vuodenvaihteessa vireillä ei ollut yhtään yli vuoden vanhaa kantelua. Tämä tavoite saavutettiin jo viidennen kerran peräkkäin.

Toimenpiteitä ennätysmäärä

Oikeusasiamiehen toimenpiteisiin johti yhteensä 1141 kantelua tai omaa aloitetta. Tämä on noin 18 % kaikista ratkaisuista. Vuonna 2016 toimenpiteisiin johti 629 kantelua tai omaa aloitetta, eli noin 13% ratkaisuista.

Oma-aloitteinen toiminta lisääntyi

Kanteluiden määrän suuresta kasvusta huolimatta oikeusasiamiehen kanslia pystyi hieman lisäämään oma-aloitteista toimintaansa. Viime vuonna tarkastuksia tehtiin 120 (115 vuonna 2016). Oikeusasiamiehen tarkastustoimintaan on pyritty kohdentamaan voimavaroja koska oikeusasiamies toimii YK:n kidutuksen vastaisen sopimuksen kansallisena valvontaelimenä. 

Oikeusasiamiehen omien aloitteiden määrä nousi myös vuonna 2017. Oikeusasiamies otti omasta aloitteestaan tutkittavakseen 77 asiaa (60 vuonna 2016). 

Oikeusasiamiehen kanslian viestintäkanavat uusiutuivat

Oikeusasiamiehen kansliassa otettiin vuonna 2017 käyttöön uusi verkkosivu sekä Twitter viestintäkanavana. Uudet viestintäkanavat mahdollistivat entistä nopeamman ja monipuolisemman tiedottamisen.  

Lisätietoja antaa tiedottaja Citha Dahl, citha.dahl@eduskunta.fi.