Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Nuuskan käyttökielto työpaikoilla ei perustunut lakiin

AOA Sakslin: Kouvolan kaupunki ylitti toimivaltansa

Kouvolan kaupunginhallituksen määräämä nuuskan käyttökielto kaupungin työpaikoilla ei perustu tupakkalakiin, toteaa apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin asiasta tehtyyn kanteluun antamassaan päätöksessä. Kaupunginhallitus on kiellon antaessaan ylittänyt toimivaltansa.

Kouvolan kaupunginhallitus hyväksyi joulukuussa 2011 Savuton Kouvola -toimintaohjelman. Sen mukaan henkilöstön tupakointi ja nuuskan käyttö kiellettiin työaikana lukuun ottamatta virka- ja työehtosopimuksen mukaisia ruoka- ja kahvitaukoja. Työntekijät eivät saaneet nuuskata esimerkiksi omissa työhuoneissaan.

Oikeusasiamiehelle antamassaan selvityksessä kaupunki perusteli kieltoa kuntatyön luonteella. Kunnan työntekijät toimivat esimerkkinä lapsille ja nuorille, eivätkä hoito- tai asiakaspalvelutehtävissä olevat voi käyttää nuuskaa työaikana.

Nuuskan käyttö on lain mukaan tupakointia

Sakslin toteaa, että tupakkalaissa nuuskan käyttö on kielletty niissä tiloissa, joissa tupakointi on lain nojalla kielletty.

Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi oppilaitosten sisätilat ja ulkoalueet, virastojen yleisölle ja asiakkaille varatut sisätilat sekä työpaikkojen yhteiset, yleiset ja asiakkaille tarkoitetut sisätilat.

Tupakointikielto tulee ulottaa laissa säädettyjä työtiloja laajemmalle vain silloin, kun kiellon perusteena on muiden altistuminen tupakansavulle.

Tupakoinnin kieltojen tulee perustua lakiin

Tupakoinnin kieltojen tulee perustua lakiin, huomauttaa Sakslin. Kunnan tulee julkiseen valtaan kuuluvana tahona tarkoin noudattaa lakia kaikessa julkisessa toiminnassaan.

Kun Kouvolan kaupunginhallitus oli kieltänyt nuuskan käytön työyhteisön työtiloissa laajemmin kuin mitä tupakkalaissa säädetään, Sakslin katsoo kaupunginhallituksen ylittäneen toimivaltansa.


Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin päätös dnro 912/4/2012 kokonaisuudessaan.
Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Ulla-Maija Lindström, puhelin (09) 432 3355.