Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

No-Harm Center on saanut kansalliskielten mukaiset nimet

Oikeusasiamies (OA) Petri Jääskeläinen on ottanut kantaa Vaasan keskussairaalan yhteyteen perustetun valtakunnallisena potilasturvallisuuden yhteistyöverkostona toimivan keskuksen nimen asianmukaisuuteen. Keskuksen nimeksi annettiin alun perin No-Harm Center.  

OA on aiemmin katsonut, että yksikielisen terveydenhuollon yksikön vain englanninkielinen nimi (Stroke Unit) ei ollut hyvää hallintoa eikä kielellisiä oikeuksia koskevan sääntelyn mukainen (dnro 4032/4/08). No-Harm Center poikkesi tästä tapauksesta lähinnä siinä, että keskus ei tarjoa palveluita suoraan kansalaisille niin, että ihmiset asioisivat siellä. Toisaalta se kuitenkin tuottaa yleisölle palvelua julkaisemalla potilasturvallisuutta koskevaa tietoa. Kyse ei siten ollut vain sisäisestä toiminnasta. Siksi OA:n Stroke Unit -tapauksessa esittämät johtopäätökset pätivät lähtökohtaisesti myös nimeen No-Harm Center.

Keskuksen nimi on nyttemmin olemassa molemmilla kansalliskielillä (Potilas- ja asiakasturvalli-suuden kehittämiskeskus, Utvecklingscentret för klient- och patientsäkerhet). Keskuksen ulospäin suuntautuvassa toiminnassa, etupäässä tiedottamisessa, on tarkoitus käyttää niin ikään kumpaakin kansalliskieltä.

OA piti näitä Vaasan keskussairaalan toimenpiteitä asianmukaisina ja aiemman Stroke Unit -päätöksensä lähtökohtien mukaisina. Tämän vuoksi asia ei enää edellyttänyt oikeusasiamiehen enempiä toimenpiteitä.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen ratkaisu 5003/2019 on julkaistu kokonaisuudessaan osoitteessa www.oikeusasiamies.fi.

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Mikko Sarja, p. 09 432 3364.