Mikko Sarja apulaisoikeusasiamiehen sijaiseksi

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on valinnut apulaisoikeusasiamiehen sijaiseksi esittelijäneuvos, OTL, VT Mikko Sarjan toimikaudeksi 1.10.2017-30.9.2021.

Lain mukaan eduskunnan oikeusasiamies valitsee, saatuaan asiasta perustuslakivaliokunnan kannanoton, apulaisoikeusasiamiehen sijaisen enintään neljän vuoden toimikaudeksi. Perustuslakivaliokunta oli kannanotossaan Mikko Sarjan valinnan kannalla. 

Lain mukaan oikeusasiamies päättää erikseen sijaisen kutsumisesta hoitamaan apulaisoikeusasiamiehen tehtäviä.

Mikko Sarja toimii esittelijäneuvoksena eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa. Sarja aloitti kansliassa vuonna 2003. Tätä ennen Sarja toimi esittelijän tehtävissä oikeuskanslerin virastossa ja tutkimustehtävissä Lapin yliopistossa.