Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Lukuisia toimenpideratkaisuja huostaanotettujen lasten kanteluihin

Kunta maksoi hyvitystä - sijaishuollossa olevia lapsia kohdeltiin nöyryyttävästi 

Apulaisoikeusasiamiehen (AOA) sijainen Mikko Sarja antoi tämän vuoden kesällä päätöksensä perhehoidossa olleiden sisarusten kanteluihin (1669/2019 ja 1829/2019). Ratkaisuissa katsottiin lasten epäasiallisen ja alistavan kohtelun vaarantaneen vakavasti näiden huostassa olleiden lasten etuja ja oikeuksia. AOA:n sijainen esitti, että sijaishuollon järjestämisestä vastuussa ollut lasten sijoittajakunta hyvittäisi lapsille heidän perusoikeuksiensa loukkaukset. Kunta on nyt ilmoittanut maksavansa hyvityksenä kummallekin lapselle erikseen 4 000 euroa ja korvaavansa myös lapsilta perhehoidon aikana saamatta jääneet käyttövarat. 

Sijaishuollossa olevien lasten kantelut ovat lisääntyneet

Oikeusasiamiehen kanslian esittelijöiden lastenkoteihin tekemien tarkastusten jälkeen huostassa olevien lasten itsensä tekemien kantelujen määrät ovat nousseet huomattavasti. Kanteluja on tullut kuluvana vuonna vireille oikeusasiamiehen kansliassa 35. Kantelut ovat koskeneet mm. kohtelua sijaishuoltopaikassa, sijaishuoltoon liittyvää päätöksentekoa ja rajoitustoimenpiteiden käyttöä. 

Tänä vuonna on annettu tähän mennessä 29 ratkaisua huostaanotettujen lasten kanteluihin. Niistä noin 70 % on johtanut oikeusasiamiehen toimenpiteisiin. Vastaavana aikana toimenpiteisiin on koko sosiaalihuollon asiaryhmässä johtanut noin 16 % ja kanslian kaikissa asioissa lähes 14 % ratkaistuista kanteluista.

Ratkaisut dnro 3662/2019, 4440/2018, 4445/2018, 4566/2018, 5685/2018, 5682/2018, 5679/2018, 1669/2019, 1829/2019, 2832/2019, 5683/2018, 2833/2019, 1256/2019, 1928/2019, 59/2019, 5741/2018, 2376/2018 on julkaistu oikeusasiamiehen verkkosivulla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi.

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Tapio Räty, p. 09 432 3379.