Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Liikennevirasto toimi vastoin luottamuksensuojan periaatetta

Vaalimainokset poistettiin ilmoittamatta

Liikennevirasto on saanut apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojalta moitteet siitä, että se oli kuukautta ennen syksyn 2012 kunnallisvaalikampanjaa muuttanut tienvarsien vaalimainontaa koskevaa ohjeistusta eikä tiedottanut siitä vaalikampanjaan osallistuville.

Uusi ohjeistus rinnasti pääkaupunkiseudun kehätiet moottori- ja moottoriliikenneteihin, joiden varteen ei saa sijoittaa vaalimainontaa. Aikaisemmin vaalimainokset oli sallittu kehäteiden varsilla, jos ne eivät vaarantaneet liikenneturvallisuutta.

Ohjeistus oli annettu sähköpostilla tiedoksi Liikenteen asiakaspalvelukeskukselle. Uudenmaan ELY-keskus poistatti kaikki vaalimainokset kehäteiden varsilta Espoon alueella kymmenen päivää ennen vaaleja. Mainoksia kertyi neljä kuorma-autolavallista.

Muutoksesta ei ollut tiedotettu vaalikampanjaan osallistuville eikä siitä kerrottu Liikenneviraston sivuilla.

Viranomaisen toimintaan on voitava luottaa

Pajuoja katsoo Liikenneviraston menetelleen luottamuksensuojan periaatteen vastaisesti.

- Yksityisen tulee voida luottaa siihen, että viranomaisen toiminta ei muutu yllättäen tai takautuvasti niin, että se vaikuttaa yksityisen oikeuteen tai etuun haitallisesti, toteaa Pajuoja.

Vaalimainoksia kehäteiden varsille asettaneilla oli ollut lupa luottaa siihen, ettei heidän tiedossaan ollut ohjeistus yhtäkkiä muutu.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan viraston tulisi harkita myös hyvityksen suorittamista sitä vaativille.

Pajuoja pyysi myös Liikenneviraston lausuntoa helmikuun loppuun mennessä siitä, millä tavoin virasto aikoo ohjeistaa vaalimainonnan kehäteillä tulevissa Euroopan parlamentin vaaleissa.

Kantelijoina kaksi vaaliehdokasta

Asiasta kanteli oikeusasiamiehelle kaksi espoolaista kunnallisvaaliehdokasta. He pyysivät oikeusasiamiestä selvittämään, oliko asiassa menetelty hyvän hallintotavan mukaisesti, kun säännöksiä muutettiin vain sähköpostiviestillä ja niin myöhään, että vaalimainokset oli jo pääosin valmistettu.

Kantelijat arvostelivat myös sitä, että poistettuja vaalimainoksia oli käsitelty kuin jätettä, mistä aiheutui heille kuluja. Ohjeiden mukaan poistetut mainokset tulee varastoida siten, että omistaja voi ne noutaa halutessaan.


Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan ratkaisu dnrot  3999/4/12 ja 4007/4/12 kokonaisuudessaan.
Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Raino Marttunen, puhelin (09) 4321.