Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Lapsia koskevat esitutkinnat toimitettava viipymättä

Eduskunnan oikeusasiamies (OA) Petri Jääskeläinen kehottaa kahdessa kanteluratkaisussaan Oulun poliisilaitosta kiinnittämään huomiota lapsien tekemiksi epäiltyjen ja lapsiin kohdistuneiden rikosten esitutkintojen kestoon.

Ensimmäisessä tapauksessa sekä epäilty että asianomistaja olivat 14-vuotiaita. Lain mukaan alle 15-vuotiaan epäillyn rikollisen teon esitutkinta on toimitettava kiireellisesti. Asianomistaja oli kuulusteltu yhdeksän kuukautta ja epäilty yli 1½ vuotta rikosilmoituksen tekemisestä, minkä jälkeen esitutkinta oli päätetty. Tämä ei OA:n mukaan täyttänyt lain kiireellisyysvaatimusta varsinkaan, kun oli kyse vakavasta rikosepäilystä.

Toisessa tapauksessa kouluavustajaa epäiltiin 8-vuotiaan lapsen pahoinpitelystä. Esitutkinta kesti yli kaksi vuotta, minkä poliisilaitoskin myönsi liian pitkäksi.

Kumpikaan esitutkinta ei ollut laaja tai laadultaan vaikea. Viipymiset johtuivat poliisilaitoksen rikostutkinnan erittäin vaikeasta työtilanteesta, mikä oli käynyt ilmi myös OA:n kanslian tarkastuksella keväällä 2019. Poliisilaitos oli jo aiemmin ryhtynyt moniin toimenpiteisiin tilanteen parantamiseksi. OA pyysi Poliisihallitusta tulevalla poliisilaitoksen tarkastuksellaan kiinnittämään erityistä huomiota lapsien tekemiksi epäiltyjen ja lapsiin kohdistuneiden rikosten esitutkintatilanteeseen ja raportoimaan siitä oikeusasiamiehelle. 
  
Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen ratkaisut 1084/2019 ja 3462/2019 on julkaistu oikeusasiamiehen verkkosivuilla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi 

Lisätietoja asiasta antaa esittelijäneuvos Juha Haapamäki, p. 09 432 3334.