Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Lapsen kuuleminen koulun loma-ajoista

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Maija Sakslin kiinnitti huomiota siihen, ettei lasten oikeus tulla kuulluksi aina toteudu koulujen työ- ja loma-ajoista päätettäessä. Päätökset eivät aina perustu riittävään lapsivaikutusten arviointiin. AOA Sakslin selvitti asiaa omana aloitteenaan Helsingin ja Espoon osalta. 
 
Lasten näkemysten selvittäminen ja lapsivaikutusten arviointi on tärkeää. Koulujen työ- ja loma-aikaan liittyvät päätökset koskevat juuri lapsia ja vaikuttavat lapsen oikeuteen lepoon ja virkistykseen. Käytännöt eivät kuitenkaan ole vakiintuneita ja yhdenmukaisia. 
 
- Lasten osallisuus ei aina tule turvatuksi Lapsen oikeuksien sopimuksen edellyttämällä tavalla, jos lapsia kuullaan vain nuorisovaltuustojen, oppilaskuntien tai vastaavien välityksellä, toteaa Sakslin. 
 
Lapsen oikeuksien sopimusta valvova YK:n lapsen oikeuksien komitea on korostanut, että menettelyjen, joissa lapsia kuullaan, on oltava avoimia kaikille lapsille.
 
Kaikissa lapsia koskevissa päätöksissä ja toimenpiteissä on otettava ensisijaisesti huomioon lapsen etu. Lapsivaikutuksia arvioimalla selvitetään, mikä on lapsen etu. Kun arviointi tehdään hyvin, saadaan tietoa suunnitellun päätöksen vaikutuksista lasten hyvinvointiin ja kehitykseen kokonaisvaltaisesti ja eri näkökulmista. Arviointi lisää myös päätöksenteon avoimutta ja moniarvoisuutta.
 
Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin ratkaisut 6196/2017 (Espoo) ja 6195/2017 (Helsinki) on julkaistu kokonaisuudessaan osoitteessa www.oikeusasiamies.fi
 
Lisätietoja antaa esittelijä Virve Toivonen, p. 09 432 3342.