Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Lakiin perustumattoman yläikärajan asettaminen taiteen perusopetuksessa on syrjintää

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen katsoo, ettei taiteen perusopetusta antava oppilaitos voi omalla päätöksellään rajata tietyn iän ylittäneitä hakijoita opetuksen ulkopuolelle. 

Lain mukaan taiteen perusopetus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Laissa ei säädetä täsmällisiä yläikärajoja, jotka voitaisiin ottaa oppilasvalinnoissa huomioon. Yhdenvertaisuuslain nojalla erilainen kohtelu iän perusteella ei ole syrjintää, jos kohtelu perustuu lakiin ja sillä muutoin on hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia.

Apulaisoikeusasiamies esittää opetus- ja kulttuuriministeriön arvioitavaksi onko lakia taiteen perusopetuksesta tarpeen täsmentää, jotta yhdenvertaisuus taiteen perusopetuksessa tulee turvatuksi.

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen päätös 6832/2017 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla www.oikeusasiamies.fi.

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Mikko Sarja, p. 09 432 3364.