Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Lääketieteellisen lisäselvityksen käsittely vakuutusyhtiössä

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Pasi Pölönen korostaa asiantuntijalääkäreiden roolia vakuutusyhtiöissä työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisissa korvausasioissa. 

Vakuutuslaitokselle toimitettujen lääketieteellisten selvitysten arviointi kuuluu kaikissa vaiheissa asiantuntijalääkäreille, myös valituksen vireillä ollessa. Tätä arviointia ei tule siirtää miltään osin laitoksen etuuskäsittelijöille.

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen ratkaisu 352/2017 on julkaistu kokonaisuudessaan osoitteessa www.oikeusasiamies.fi

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Juha Niemelä, p. 09 432 3356.