Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Kuntien kirjavat käytänteet vaarantavat perusopetuksen maksuttomuutta

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Pasi Pölönen totesi kolmessa kanteluratkaisussaan, että perusopetuksen maksuttomuus on yksiselitteinen. Jokaisella on oikeus yhdenvertaisesti ilman lisämaksuja osallistua opetukseen. 

Oikeusasiamiehelle saapui vuonna 2018 useita kanteluja, jossa arvosteltiin koulujen maksullista toimintaa. Asiassa 1120/2018 oli kyse koulun liikuntapäivästä, jonka sisältö määräytyi sen mukaan, olivatko perheet valinneet maksullisen vai maksuttoman vaihtoehdon. Asioissa 2882/2018 ja 5984/2018 perheiltä oli pyydetty rahaa valinnaisen liikunnan kuluihin tai koulun retkeä varten.

AOA totesi, että opetuksen järjestäjän tulee osoittaa riittävät resurssit opetuksen järjestämiseen myös koulun ulkopuolella. Sikäli kuin oppilaiden huoltajat vapaaehtoisesti osallistuvat varojen keräämiseen, tulee ne käyttää kaikkien oppilaiden hyväksi.

AOA totesi myös, että retkien ja liikuntapäivien järjestäminen siten, että tarjolla on sekä maksullinen että maksuton vaihtoehto, jakaa oppilaat niihin, joilla on mahdollisuus maksaa osallistumisesta ja niihin, joilla tätä mahdollisuutta ei ole. Kunnilla opetuksen järjestäjänä on velvollisuus olla luomatta käytäntöjä, jotka voivat tosiasiallisesti lisätä lasten epätasa-arvoa. 

Apulaisoikeusasiamies Pölösen ratkaisut 1120/2018, 2882/2018 ja 5984/2018 on julkaistu oikeusasiamiehen verkkosivuilla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi

Lisätietoja asiasta antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Piatta Skottman-Kivelä, p. 09 432 3347.