Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Koulun päihteettömyysohjelma saattaa oppilaat eriarvoiseen asemaan

13.8.2010

Laukaan kunnan Vihtavuoren koulun päihteettömyysohjelma on ongelmallinen oppilaiden yhdenvertaisuuden ja perusopetuksen maksuttomuuden kannalta, toteaa apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja.

Oppilaan, kodin ja koulun kolmikantasopimus

Vihtavuoren koulussa on vuodesta 1999 käytetty Selvä Sopimus -nimistä ohjelmaa, jolla koti ja koulu pyrkivät kannustamaan oppilasta pysymään erossa päihteistä yläasteen ajan. Oppilas sitoutuu päihteettömyyteen, vanhemmat sitoutuvat maksamaan lapselleen viikon pituisen ulkomaan matkan tai muun palkinnon ja koulu osallistuu matkan järjestämiseen (www.selvasopimus.com).

Asiasta kanteli äiti, joka oli närkästynyt sopimusehdoista. Vanhempia kehotettiin maksamaan lapsilleen rahaa, jotta nämä pysyvät erossa tupakasta ja alkoholista yläasteen ajan. Koulu antoi samalla vanhemmille ohjeita siitä, miten lapsia kannustetaan maksamalla heille roskapussien viennistä, mattojen puistelusta ja muusta kotityöstä.

Äiti huomauttaa, että toimintamalli loukkaa lasten yhdenvertaisuutta, sillä vanhempien varallisuus vaihtelee. Hän on saattanut koulun rehtorin tietoon, että monien vanhempien on vaikea saada kokoon ulkomaanmatkaan vaadittavaa rahasummaa. Äiti myös katsoi, että toiminta olisi tullut järjestää leirikouluna.

Ehkäisevä päihdetyö on tärkeää

Apulaisoikeusasiamies toteaa ratkaisussaan, että ehkäisevä päihdetyö on sinänsä myönteistä, jos sillä pystytään tukemaan ja edistämään lapsen omia valintoja terveiden elämäntapojen suuntaan. Myös koulun ja kodin hyvällä yhteistyöllä voidaan osaltaan ehkäistä päihteiden ongelmakäyttöä.

Sopimusmalli on tulkinnanvarainen

Vihtavuoren koulun Selvä Sopimus -malliin liittyy kuitenkin tulkinnanvaraisia seikkoja. Jos ulkomaanmatka on koulun järjestämä leirikoulu, varojen keruun tulee olla oppilaille ja vanhemmille vapaaehtoista, eikä vanhempia voi vaatia maksamaan matkakuluja. Jos taas matka ei kuulu opetusohjelmaan, se pitäisi järjestää muulloin kuin koulun työaikana.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan Selvä Sopimus -toimintamalli on tosiasiallisesti ollut Vihtavuoren koulun toimintaa. Tästä kertoo se, että opettaja on osallistunut ulkomaanmatkoille työajallaan. Oppilaista matkoille on osallistunut vain 25 %, vaikka melkein kaikki ovat tehneet päihteettömyyssopimuksen. Muut ovat käyneet matkan ajan normaalisti koulua. 

Huoltajilla ensisijainen vastuu kasvatuksesta

Koulu on mennyt Selvä Sopimus -mallissa myös pidemmälle kuin sen kasvatuksellinen tehtäväpiiri yltää. Se on antanut vanhemmille ohjeita lasten vapaa-ajan toiminnasta ja velvoittanut heitä raportoimaan koululle siitä. Huoltajilla on kuitenkin ensisijainen vastuu lastensa kasvatuksesta ja vapaa-ajasta.

Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu dnro 1697/4/09 kokonaisuudessaan

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Jorma Kuopus,
puh. (09) 432 3385.