Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Koululla vastuu oppilaiden turvallisuudesta

Mopokastajaiset Kaustisilla veivät oppilaita sairaalaan tiputukseen

 

28.9.2004

 

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiesIlkka Rautio korostaa koulun kokonaisvastuuta oppilaiden turvallisuudesta ja terveydestä tuoreessa ratkaisussaan, joka koskee ns. mopokastajaisten valvontaa.

 

Kaustisten musiikkilukion mopokastajaiset kesällä 2002 olivat johtaneet siihen, että kaikkiaan kahdeksan lukion oppilasta joutui hoitoon Kokkolan keskussairaalaan. Mopotapahtumia oli ollut neljänä päivänä. Ohjelmassa oli kohtia, jotka olivat aiheuttaneet osallistujille suhteellisen pitkäjaksoista, tiettyihin lihasryhmiin kohdistuvaa rasitusta. Sää oli kastajaisten aikaan liki helteinen, ja nesteytyksestä huolehtiminen oli osittain laiminlyöty.

 

Apulaisoikeusasiamies Rautio toteaa, että koulun rehtorilla ja opettajilla on velvollisuus valvoa oppilaita koulussa ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Koululla on hänen mukaansa kuitenkin vastuuta oppilaiden turvallisuudesta laajemminkin, kun on kysymys koulunkäyntiin läheisesti kytkeytyvästä toiminnasta, johon koululla on mahdollisuus vaikuttaa. Kaustisten musiikkilukion mopokastajaisissa oli useita sellaisia piirteitä, jotka sitoivat sen koulun toimintaan: Ohjelma oli suunniteltu kouluajalla ja suunnitelma oli esitetty rehtorille. Lisäksi osa ohjelmasta oli järjestetty osana koulun toimintaa koulutiloissa.

 

Kun ohjelma oli valmisteltu näinkin kiinteässä yhteistyössä koulun kanssa, koululle oli apulaisoikeusasiamiehen mukaan syntynyt velvollisuus arvioida sitä myös oppilaiden mahdollisen kiusaamisen ja terveysuhkien kannalta. Ohjelmasta kävi ilmi, että se sisälsi mm. sammakkohyppelyjä ja käsijumppaa. Koulun olisi siksi pitänyt etukäteen käydä ohjelma läpi myös terveydellisten vaarojen kannalta ja antaa oppilaille tarpeellista ohjausta. Rautio muistuttaa, että oppilaat ovat nuoria eikä heillä ole välttämättä kokemusta terveydellisten uhkien arvioimiseksi. Heillä ei ehkä myöskään ole kykyä hillitä liiallista innostusta ohjelman rasittavien osien toteuttamisessa.

 

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan Kaustisten musiikkilukion mopokastajaisissa ei ollut huolehdittu opiskelijoiden turvallisuudesta parhaalla mahdollisella tavalla, eikä oppilaiden oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön toteutunut. Koulun olisi pitänyt ohjeistuksella ja neuvonnalla varautua tilanteeseen paremmin.

 

Rautio arvostelee myös poliisia

 

Apulaisoikeusasiamies Rautio otti asian tutkittavakseen sanomalehtikirjoituksen pohjalta.

Asiaa oli aikaisemmin tutkinut myös Kaustisen poliisilaitos erään sairastuneen oppilaan vanhempien pyynnöstä. Poliisi oli esitutkinnan jälkeen päätynyt siihen, että rikosta ei ollut tehty eikä ketään voinut panna syytteeseen.

 

Apulaisoikeusasiamies arvosteli ratkaisussaan myös poliisia ja katsoi, että olisi ollut perustellumpaa saattaa asia syyttäjän ratkaistavaksi, koska koulun vastuu oli oikeudellisesti tulkinnanvarainen ja koska tapahtumasta oli aiheutunut melko vakavaa vaaraa opiskelijoiden terveydelle.

 

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Jorma Kuopus, puh. (09) 432 3385, tai vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Henrik Åström, puh (09) 432 3347.

 

Apulaisoikeusasiamies Raution päätös dnro 2678/2/02 on kokonaisuudessaan ratkaisutietokannassa.