Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Kotietsintää ei voi tehdä salassa

Apulaisoikeusasiamieheltä huomautus rikostarkastajalle

AOA Jussi Pajuoja on antanut Keskusrikospoliisin (KRP) rikostarkastajalle huomautuksen salassa tehdyistä kotietsinnöistä. Kotietsintää ei lain mukaan voi tehdä salassa eikä siitä ilmoittamista saa tutkinnallisista tai muistakaan syistä viivyttää.

Taustalla Turun arvokuljetusryöstö

KRP teki kesäkuussa 2007 kolme kotietsintää turkulaisessa kerrostaloasunnossa. Etsinnät liittyivät Suomen Pankin Turun konttorin pihalla saman vuoden helmikuussa tehtyyn arvokuljetusryöstöön. Ryöstäjät olivat käyttäneet asuntoa ryöstön yhteydessä, minkä lisäksi poliisi epäili heidän valmistelevan uutta ryöstöä. 

AOA otti KRP:n menettelyn tutkittavakseen omasta aloitteestaan, kun kotietsinnöissä oli havaittu epäselvyyksiä muuta asiaa koskeneen tarkastuksen yhteydessä.

Poliisi oli toimittanut kotietsinnät tarkoituksellisesti siten, että asunnon vuokralaiselle, sen vuokranmaksua hoitaneelle henkilölle tai sitä käyttäneille henkilöille ei ollut pyrittykään varaamaan tilaisuutta olla läsnä kotietsinnöissä. Päinvastoin poliisi oli huolellisesti muun muassa tarkkailulla varmistanut, etteivät he saa niistä tietoa.

Kotietsinnöistä ei ilmoitettu viipymättä kenellekään myöskään jälkikäteen, vaikka laki edellyttää sitä. Etsinnöistä ilmoitettiin vasta viisi kuukautta myöhemmin, kun asiassa alettiin tehdä epäiltyjen kiinniottoja.

Poliisi ei halunnut vaarantaa tutkintaa

Poliisi perusteli menettelyään keskeisesti sillä, että tutkinta olisi vaarantunut, jos arvokuljetusryöstöstä epäillyt ja uusia rikoksia valmistelleet henkilöt olisivat jo tuolloin saaneet tietoja poliisin toiminnasta.

Kotietsintää ei kuitenkaan voi tehdä salassa. Lainsäätäjä on nimenomaan korostanut, että kotietsinnästä ilmoittamista ei saa tutkinnallisista tai muistakaan syistä viivyttää.

AOA katsoi myös, että asiaa olisi tullut selvittää perusteellisemmin jo KRP:n sisäisessä laillisuusvalvonnassa.

 
Lisätietoja antaa  esittelijä Juha Haapamäki, puhelin (09) 432 3334.