Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Kokkola menetteli virheellisesti tukiessaan joidenkin eduskuntavaaliehdokkaiden kampanjaa

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin pitää virheellisenä Kokkolan kaupungin menettelyä antaa vuoden 2007 eduskuntavaaleissa vaalitukea joillekin kansanedustajille tai heidän ryhmilleen.

Oikeusasiamiehelle tulleen kantelun mukaan Kokkolan kaupunki oli vuoden 2007 eduskuntavaaleissa tukenut taidehankinnoilla kolmea kansanedustajaa. Muille ehdokkaille ei annettu tukea.

Kaupunki oli ostanut kansanedustajalta kaksi taulua yhteisarvoltaan 1000 euroa ja kahdelta yhdistykseltä molemmilta yhden 700 euron arvoisen taulun. Lisäksi kaupunki oli hankkinut tukiryhmältä taulusarjan, jonka arvo oli 300 euroa.

Hankinnoista oli päättänyt kaupunginjohtaja. Kaupunki katsoi selvityksessään, ettei se ollut syrjinyt muita ehdokkaita, koska muut tahot eivät olleet tarjonneet lahjatavaraa hankittavaksi. Lisäksi kaupunki painotti, että hankinnat eivät olleet vastikkeettomia.

Kyse oli vaalirahoitustuesta

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan kaupungin selvitys ei muuta sitä, että tauluhankinnoissa oli kyse vaalirahoitusmielessä annetusta tuesta joidenkin ehdokkaiden vaalikampanjaan.
 
Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kunnan toimialaan ei kuulu poliittisen toiminnan tukeminen. Lisäksi kuntalain mukaan kunnalla on velvollisuus kohdella asukkaitaan tasapuolisesti. Kunnan tulee päätöksenteossaan noudattaa hallintolain mukaisia hallinnon oikeusperiaatteita, joihin myös kuuluu tasapuolinen kohtelu.

Sakslin katsoo, että Kokkolan kaupunki toimi virheellisesti antaessaan vaalitukea joillekin kansanedustajille tai heidän tukiryhmilleen. Kaupungin menettelyn moitittavuutta ei Sakslinin mukaan vähennä se, että vain tuetut ehdokkaat tai heidän tukiryhmänsä tarjosivat tauluja ostettavaksi.

Sakslinin mielestä kaupungin olisit tullut pidättäytyä tuen myöntämisestä.

Kunnat eivät saa tukea puoluetoimintaa

Vuonna 2007 laissa ei vielä ollut nimenomaista kieltoa siitä, että ehdokkaat ja heidän tukiryhmänsä eivät saa vastaanottaa vaalitukea kunnilta tai muilta julkisyhteisöiltä.

Vuonna 2009 voimaan tullut vaalirahoituslaki kieltää ehdokasta tai hänen tukiryhmäänsä vastaanottamasta tukea vaalikampanjaan valtiolta tai kunnalta. Puoluelakiin lisättiin vastaava kielto vuonna 2010.

Näiden lakimuutosten takia Sakslin tyytyy kiinnittämään Kokkolan kaupungin huomiota näkemyksiinsä kunnan toimialasta ja sen velvollisuudesta kohdella asukkaitaan ja hallinnossaan asioivia yhdenvertaisesti.

Oikeusasiamiehen päätös dnro 3629/4/09 kokonaisuudessaan.
 
Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Ulla-Maija Lindström, puh. (09) 432 3355.