Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Kokemuksia vanhusten kotihoidosta

Ihmisoikeuskeskus ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia selvittävät viikosta 4 alkaen vanhusten kokemuksia kotihoidosta. Haastattelemalla yli 75-vuotiaita vanhuksia ja heidän läheisiään selvitetään, miten kotihoidon palvelut vastaavat niitä tarvitsevien vanhusten tarpeita.

Selvityksen tuloksia käytetään vanhusten oikeuksien toteutumisen valvonnassa ja edistämisessä.

Kuntien tehtävänä on järjestää kotihoidon palveluita. Oikeusasiamiehen tehtävänä on valvoa, että kunnat noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Oikeusasiamies valvoo erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Ihmisoikeuskeskus edistää perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvää tiedotusta, koulutusta, kasvatusta ja tutkimusta. Sen tehtävänä on myös muun muassa laatia selvityksiä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta.

Lisätietoja tutkimuksesta: oikeusasiamiehen kanslian tiedottaja Citha Dahl, citha.dahl@eduskunta.fi.