Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Koiran avulla ei voi etsiä huumeita yleisellä paikalla

Oulun poliisille moitteet huumevalvonnasta rotuaarilla


Oulun poliisilaitos on saanut eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojalta moitteet, kun se oli tehnyt yleisellä paikalla valvontaa huumekoiran avulla ja tarkastanut koiran "merkkaamat" henkilöt.

Pajuoja pitää tällaisia tarkastuksia voimassaolevien säännösten perusteella arveluttavina perusoikeuksien näkökulmasta. Jos poliisi haluaa tehdä tällaisia tarkastuksia, sille tulisi olla selkeä tuki lainsäädännössä.

- Menettely on pakkokeinolain tarkoittama henkilöntarkastus, johon poliisilla ei ole lakiin perustuvaa oikeutta ilman rikosepäilyä, toteaa Pajuoja.

Eduskunnan oikeusasiamiehelle tuli asiasta useita kanteluita. Niissä kerrottiin, että koiran saatua vainun huumausaineen hajun lähteestä, henkilö oli pysäytetty ja tarkastettu huumausaineiden löytämiseksi.

Valtuuksien tulee olla laissa

Tulli, rajavartiolaitos ja vankilat voivat käyttää huumekoiraa apuna valvonnassaan ilman rikosepäilyä. Näistä menettelyistä ja muista erityistilanteista on kuitenkin säädetty erikseen laissa.

Teknisille tai muille valvontavälineille, joita poliisi käyttää rikosten paljastamiseksi, tulee löytyä toimivaltuus laista, toteaa Pajuoja.

Koiran avulla tehtävä valvonta voidaan Pajuojan mukaan rinnastaa teknisluontoiseen valvontaan. Jos se tapahtuu ilman muuta rikosepäilyä, se muuttuu puuttumiseksi yksityisyyteen, mikä edellyttää lain tasoista sääntelyä.

Erittäin tarkan hajuaistinsa vuoksi koira tuottaa myös ns. vääriä positiivisia havaintoja. Se voi merkitä esimerkiksi henkilön, joka on ollut tilassa, jossa on käytetty huumeita, tai henkilön, jonka vaatteisiin haju on tarttunut bussin penkistä.

Oikeusasiamiehelle antamassaan selvityksessä poliisi totesi, että rikosepäily perustuu aina kokonaisarviointiin, johon vaikuttaa koiran havaintojen ohella muun muassa henkilön käyttäytyminen.

Apulaisoikeusasiamies kuitenkin katsoi, että ihmiset voivat reagoida koiraan ja tarkastustilanteeseen eri tavoin, jolloin käyttäytymisen perusteella tehtäviin johtopäätöksiin tulee suhtautua varauksella.

Samassa päätöksessä Pajuoja moitti Oulun poliisilaitosta myös rikosilmoitusten kirjaamisessa tapahtuneesta valikoinnista.

Poliisihallitusta pyydettiin ilmoittamaan kesäkuun 2014 loppuun mennessä toimenpiteistä, joihin asiassa on ryhdytty.


Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan päätös 29.11.2013 (dnrot 1870/4/13, 2016/4/13, 2186/4/13, 2187/4/13 ja 2189/4/13) kokonaisuudessaan.
Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Kristian Holman, puhelin 09 432 3368.