Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Kiireelliseen sairaalahoitoon pitää päästä ilman lähetettä

Oikeusasiamieheltä huomautus Turun yliopistollisen keskussairaalan silmätautien klinikalle lainvastaisista ohjeista

Turun yliopistollisen keskussairaalan silmätautien klinikka on toiminut lainvastaisesti vaatiessaan, että kaikilla klinikalle tulevilla potilailla on oltava lääkärin lähete, toteaa eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio.

Silmätautien klinikka oli vuonna 1998 antanut alueen terveyskeskuksille kirjalliset ohjeet hoidon porrastuksesta niin, että silmätautien poliklinikalle ohjattavalla potilaalla pitää aina olla lääkärin lähete.

Oikeusasiamiehelle kanteli henkilö, joka oli äkillisesti menettänyt näön toisesta silmästään. Hänen mielestään Piikkiön ja Kaarinan terveysasemien sekä Turun yliopistollisen keskussairaalan olisi pitänyt toimia ripeämmin, kun hän hakeutui hoitoon.

Piikkiön terveysasema oli kehottanut häntä ottamaan yhteyttä Kaarinan pääterveysasemaan. Kaarinan terveysasemalta hän sai tuntia myöhemmin lähetteen Turun yliopistollisen keskussairaalan silmätautien poliklinikalle. Siellä hoito aloitettiin noin kaksi tuntia näönmenetyksestä. Potilaan näkökyky ei enää palautunut.

Oikeusasiamies viittaa erikoissairaanhoitolain säännöksiin ja toteaa, että normaalisti potilaan ottaminen sairaalahoitoon edellyttää lääkärin lähetettä. Kiireelliseen sairaalahoitoon on kuitenkin päästävä ilman lähetettä. Kiireellisissä tapauksissa sairaala ei siis voi evätä potilaalta hoitoa eikä vaatia lähetettä. Oikeusasiamiehen mukaan terveyskeskuksen tulee myös informoida potilasta hänen oikeudestaan hakeutua suoraan sairaalaan, kun hän ottaa yhteyttä terveyskeskukseen.

Oikeusasiamies on antanut Turun yliopistollisen keskussairaalan silmätautien klinikalle huomautuksen lainvastaisesta menettelystä ja pyytänyt sitä ilmoittamaan marraskuun loppuun 2004 mennessä, miten se on muuttanut ohjeitaan siltä osin kuin niissä vaaditaan lähetettä kiireellistä hoitoa tarvitsevilta potilailta.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Iisa Suhonen, puh. (09) 432 3341.

Oikeusasiamiehen päätös dnro 1829/4/02 kokonaisuudessaan.