Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Keskeneräisenä käyttöön otetun ulosottojärjestelmän puutteet loukkasivat asiakkaiden oikeusturvaa

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläiseltä moitteet oikeusministeriölle

22.6.2006

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen arvostelee oikeusministeriötä siitä, että se otti ulosoton tietojärjestelmän käyttöön keskeneräisenä, vaikka tiedossa oli, että suoritetut testaukset eivät taanneet järjestelmän riittävän virheetöntä toimintaa. Järjestelmässä ilmenikin virheitä ja puutteita, jotka loukkasivat ulosoton asianosaisten oikeusturvaa ja omaisuuden suojaa. Menettely järjestelmän käyttöön otossa ei vastannut asianmukaisen viranomaistoiminnan vaatimuksia.

Oikeusministeriö otti ulosoton uuden tietojärjestelmän käyttöön kevättalvella 2004, niin kuin ulosottolain muutos vaati. Lain voimaantulon jälkeen oikeusasiamiehelle tuli kanteluita viivästyksistä ja virheellisyyksistä ulosoton toiminnassa. Perityn elatusapumaksun rahatilitys velkojalle oli viipynyt, samoin liikaa kertyneiden varojen palautus. Lisäksi maksukehotuksissa, ulosmittauspöytäkirjoissa ja perimiskuiteissa oli virheitä ja puutteita. Myös media otti esille tietojärjestelmästä aiheutuneita ongelmia, kuten keskeytyksen muuntorangaistusten täytäntöönpanossa.  Tietojärjestelmä oli lisäksi aluksi vain suomenkielinen, jolloin kaikki velalliset saivat ilmoitukset ja tulosteet suomeksi.

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläinen toteaa, että oikeusministeriö on viime kädessä vastuussa siitä, että järjestelmä ei käyttöön otettaessa täyttänyt asianosaisten oikeusturvan ja asianmukaisen viranomaistoiminnan vaatimuksia.  Ministeriön olisi tullut varautua odottamattomiin ongelmiin, joita tietojärjestelmähankkeiden kehittämiseen liittyy. Järjestelmän kehittämiseen ja testaamiseen olisi pitänyt varata sellaiset voimavarat, että sen asianmukaisesta toiminnasta olisi voitu olla varmoja. Toisaalta käyttöön ottoa oli ehkä vaikea enää lykätä, koska sitä oli jo kerran lykätty vuodella.

Apulaisoikeusasiamiehen saamien tietojen mukaan myös opastus ja neuvonta järjestelmän käyttöön oton yhteydessä oli ollut puutteellista.

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjä,
puh. (09) 432 3363.

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläisen ratkaisut dnrot 33/2/06 ja 34/2/06 sekä 2032/4/04 (ruotsinkielinen) ja 2854/4/04 ovat kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla.