Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

KELAn tulee seurata hakemusten käsittelyaikoja


13.2.2004

Eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio pitää tärkeänä, että Kansaneläkelaitos (KELA) käsittelee etuushakemukset ilman aiheetonta viivytystä ja että käsittelyajat eivät ole pitkiä. KELAlla on perustuslain mukaan merkittävä rooli perustoimeentulon turvaajana. Sen päätökset ja sen maksamat etuudet vaikuttavat ihmisten jokapäiväiseen elämään, painottaa oikeusasiamies. Hän pitää siksi tärkeänä, että KELA seuraa hakemusten käsittelyaikoja ja pyrkii kehittämään käsittelyprosesseja.

KELA oli vuonna 2003 asettanut hakemusten käsittelyajoille tavoitteet ja ilmoituksensa mukaan saavuttanut ne varsin hyvin vuoden kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana.

Tavoite työttömyysturvahakemusten käsittelylle oli ollut 6 päivää ja niiden keskimääräinen käsittelyaika oli 7,7 päivää.

Sairauspäivärahan kohdalla vastaavat luvut olivat 13 ja 15,2. Yleistä asumistukea joutui odottamaan 26,9 päivää, kun tavoite oli 21 päivää. Opintotukiratkaisut valmistuivat tavoiteajassa.

Sairaanhoidon korvaushakemuksille asettamastaan alle kolmen viikon tavoiteajasta KELA oli kuitenkin jäänyt selvästi. Vain 70 % hakemuksista oli ratkennut tässä ajassa. Syynä oli KELAn mukaan se, että hakemusten määrä oli kasvanut huomattavasti edellisestä vuodesta. Erityisesti hammashoidon korvaushakemusten määrä oli kasvanut rajusti.

Oikeusasiamiehen mukaan KELAn tavoiteajat ja toteutuneet käsittelyajat eivät olleet niin pitkiä, että ne olisivat edellyttäneet hänen toimenpiteitään. Kuitenkin oikeusasiamies pitää tärkeänä, että KELA asumistukihakemusten käsittelyssä saavuttaisi mahdollisimman pian asettamansa tavoiteajan ja onnistuisi tulevaisuudessa vielä lyhentämään näiden hakemusten käsittelyaikoja.  

Oikeusasiamies Paunio korostaa ratkaisussaan myös avoimen tiedotuksen tärkeyttä. KELAn tiedossa oli ollut jo toukokuussa 2003 sairaanhoidon korvaushakemusten määrän huomattava kasvu ja se, että käsittelyajat pidentyvät sen vuoksi. Kuitenkin se ilmoitti samaan aikaan lyhentävänsä hakemusten käsittelyaikoja. Oikeusasiamiehen mukaan Kansaneläkelaitoksen asiakkaita olisi paremmin palvellut, että sairaanhoidon korvaushakemusten käsittelyaikojen pidentyminen olisi tuotu selvästi esiin.

Oikeusasiamies seuraa etuushakemusten käsittelyaikoja KELAssa ensi sijassa tutkimalla yksitäisiä kanteluita. Yleisemmällä tasolla hän selvitti käsittelyaikoja, kun julkisuudessa oli kesällä 2003 tietoja hakemusten käsittelyaikojen pidentymisestä erityisesti suurimmissa kaupungeissa.


Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Juha Niemelä, puh. (09) 432 3356. 

Oikeusasiamies Paunion ratkaisu dnro 2017/2/03 kokonaisuudessaan.