Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Kaupunki loukkasi rehtorin sananvapautta

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen (AOA) sijainen Mikko Sarja on antanut kaupungin sivistysjohtajalle huomautuksen rehtorin sananvapauden loukkaamisesta. Hän pyytää kaupunkia arvioimaan, miten sananvapauden loukkaus voitaisiin oikaista tai korjata sekä, miten loukkaus voitaisiin hyvittää rehtorille. Kaupungin tulee ilmoittaa toukokuun 2019 loppuun mennessä, mihin toimenpiteisiin esitys on antanut aihetta.

Kaupunki oli antanut rehtorille tammikuussa 2018 kirjallisen varoituksen. Kaupungin mukaan rehtori oli pettänyt esimiestensä luottamuksen lähettämällä luottamusmiehille kirjelmän ohi esimiestensä, toiminut työnantajan ohjeiden vastaisesti lähettäessään kutsun sivistyslautakunnalle ja käyttäytynyt infotilaisuudessa epäasiallisesti. Rehtorin toiminta liittyi lukioiden yhdistämiseen, jota rehtori ei kannattanut.

AOA:n sijainen tutki asiaa rehtorin tekemän kantelun johdosta ja katsoi, että varoituksen perusteet eivät olleet tapauksen olosuhteissa oikeudellisesti kestäviä. Varoituksen antaminen sananvapauden käytöstä oli siten Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja perustuslain vastaista. 

AOA:n sijaisen mukaan on luontevaa, että rehtori koulunsa edustajana ja alansa asiantuntijana tuo esiin omia ja koulunsa kriittisiäkin näkemyksiä lukioiden yhdistämisestä ja yhdistämishankkeen toteutuksesta. 

AOA:n sijainen arvioi päätöksessään laajasti virkamiehen sananvapauteen liittyviä periaatteellisia näkökohtia muun muassa perustuslain, ihmisoikeussopimuksen ja ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen valossa.

AOA:n sijainen viittaa myös aiempiin oikeusasiamiehen sananvapautta koskeneisiin päätöksiin, joissa on tuotu esiin, että kirjallinen varoitus on ankara työnjohdollinen seuraus perusoikeuden käytöstä, koska siihen liittyy irtisanomisuhka. Ankaruutta korostaa myös se, että kunnallinen viranhaltija ei voi erikseen valittaa varoituksesta tuomioistuimeen. 

Apulaisoikeusasiamiehen sijaisen Mikko Sarjan päätös 1661/2018 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi. 

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Päivi Pihlajisto, p. 09 432 3388.