Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Karhun ampuminen Hankoniemen rannalla keväällä 2007

Poliisi ei toiminut vastoin lakia tai virkavelvollisuuttaan

19.3.2008

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen Jukka Lindstedtin mukaan ei ole aihetta epäillä, että poliisi olisi toiminut lainvastaisesti tai laiminlyönyt virkavelvollisuuksiaan Hangossa tapahtumissa, jotka johtivat karhun ampumiseen.

Oikeusasiamiehelle tuli karhun ampumisesta viisi kantelua. Kanteluissa arvosteltiin muun muassa sitä, että viranomaiset aiheuttivat karhua hätistelemällä itse tilanteen, jossa karhu lähti uimaan kohti mannerta, että poliisi ei konsultoinut riista-asiantuntijaa ja että sillä ei ollut suunnitelmaa karhun ohjaamiseksi turvalliselle alueelle. Kanteluiden tutkinnassa apulaisoikeusasiamiehen käytettävissä olivat selvitykset, jotka poliisit olivat antaneet aikaisemmin syyttäjälle, sillä asiasta oli tehty myös rikosilmoitus.

Operaatio käynnistyi, kun lintutarkkailijat olivat havainneet karhun Hangossa, Granskärin saaressa 6.5.2007 aamupäivällä ja ilmoittaneet havainnostaan merivartiostolle. Merivartiosto oli käynyt välittömästi paikalla ja ilmoittanut karhusta poliisille. Kun poliisi tuli paikalle ja lähestyi saarta veneillä, karhua ei enää näkynyt. Poliisimiehet yrittivät paikantaa karhua puolentoista tunnin ajan. Lopulta he kutsuivat paikalle helikopterin. Helikopterista karhu havaittiinkin. Kun helikopteri oli saaren päällä, karhu lähti uimaan.

Poliisi oli jo varhaisessa vaiheessa ollut yhteydessä Uudenmaan riistanhoitoyhdistyksen riistapäällikköön siitä, miten tilanteessa olisi parasta menetellä. Riista-asiantuntija oli sitä mieltä, että karhua ei tule päästää Hankoniemeen. Karhun nukuttaminen olisi hänen mukaansa ollut mahdotonta vedessä, sillä se olisi hukkunut. 

Apulaisoikeusasiamiehen käytettävissä olleen aineiston perusteella poliisi noudatti tilanteessa velvollisuuttaan turvata yleinen järjestys ja turvallisuus. Poliisin velvollisuus oli aluksi varmistua karhun olinpaikasta. Vähimmän haitan periaatteen mukaan poliisi etsi ensin muunlaista ulospääsyä kuin että karhu jouduttiin lopettamaan. Pyrkimys oli, että karhu olisi uinut sellaiseen suuntaan, että se ei olisi ollut vaaraksi ihmisille ja että toisaalta sillä olisi ollut mahdollisuus selviytyä. Tämä suunnitelma kuitenkin epäonnistui, ja kun karhu lähestyi Hankoniemen rantaa, se jouduttiin lopettamaan. Riista-asiantuntijalta saamiensa neuvojen mukaan poliisi ei voinut päästää karhua mantereelle, missä olisi ollut vaara, että se kulkee asutuksen keskelle.

Apulaisoikeusasiamies korostaa, että poliisilain mukaan poliisilla on oikeus ottaa kiinni ja lopettaa eläin, jos se aiheuttaa vaaraa ihmisen hengelle tai terveydelle. Tässä tapauksessa poliisi arvioi tilannetta juuri tästä näkökulmasta. Apulaisoikeusasiamiehen käsityksen mukaan lainsäätäjän tarkoituksena on ollut, että poliisilla on oltava mahdollisuus reagoida nopeasti uhkaaviksi kehittyviin, ihmisen hengelle ja terveydelle vaarallisiin tilanteisiin. Olennaista on se, onko tilanne vakava poliisin yleisen järjestyksen ja turvallisuuden suojaamistehtävän kannalta.

Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin päätös dnro 1654/4/07 kokonaisuudessaan.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Mikko Eteläpää,
puh. (09) 432 3359.