Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Kantelumäärän kasvu taittui - tarkastuksia lisättiin

Oikeusasiamiehelle tulleiden kantelujen määrän kasvu taittui viime vuonna, sillä kanteluita saapui hieman yli 4 600. Luku on edelleen kaikkien aikojen toiseksi suurin. Kanteluita ratkaistiin noin 150 enemmän kuin niitä saapui eli 4750.

Kantelujen määrä on noussut tasaisesti vuosia. Ennätys saavutettiin vuonna 2013, jolloin kanslia vastaanotti 5043 kantelua 

Sosiaalihuolto oli ensimmäistä kertaa kantelujen ykkösaihe. Asiaryhmään luettavia kanteluita saapui ja ratkaistiin noin 700. Aikaisemmin suurin ryhmä ovat olleet poliisikantelut, joiden määrä jäi hieman näistä luvuista.

Muita suuria asiaryhmiä olivat edelleen terveydenhuolto, yli 500 kantelua, rikosseuraamusala ja sosiaalivakuutus, joista kummastakin tuli yli 300 kantelua.

Vuoden enimmäiskäsittelyaika saavutettiin jälleen

Kantelujen enimmäiskäsittelyaika pystyttiin edellisvuoden tavoin pitämään yhdessä vuodessa, mikä on ollut kanslian pitkän aikavälin tavoite.  Vuodenvaihteessa vireillä ei ollut yhtään yli vuoden vanhaa kantelua.  Kantelujen keskimääräinen käsittelyaika oli vain 3,4 kuukautta, kun se vuotta aiemmin oli 4,2 kk.

Oikeusasiamiehen toimenpiteisiin johti lähes 800 kantelua ja omia aloitteitta oli 16 % kaikista kanteluista.

Keskimääräistä useimmin toimenpiteisiin johtivat sosiaalihuollon ja terveydenhuollon kantelut, kuten aiemminkin.

Tarkastusten määrä lisääntyi

Viime vuoden aikana kansliasta tehtiin 111 tarkastusta, kun edellisvuonna niitä tehtiin 89. Kanslian tavoitteena on tehdä noin 100 tarkastusta vuodessa.   
 


Kun oikeusasiamiehen tilasto vuodelta 2014 on tarkistettu, tiedot päivitetään verkkopalvelun sivulle Oikeusasiamiehen toiminta.
Lisätietoja antaa tiedottaja Kaija Tuomisto, puh. (09) 432 3352.