Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Kamerapuhelimien käyttöä ei voi kokonaan kieltää terveydenhuollon yksiköissä

9.3.2007

Terveydenhuollon toimintayksiköissä ei voida kokonaan kieltää kamerapuhelimien käyttöä yksityisyyden suojan turvaamiseksi, katsoo eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio. Tämä johtuu perusoikeutena turvatusta sananvapaudesta.

Asia tuli oikeusasiamiehen tutkittavaksi kantelun johdosta. Satakunnan sairaanhoitopiirin johtaja oli kieltänyt kokonaan kamerapuhelinten käytön sairaanhoitopiirin sairaaloissa ja muissa toimintayksiköissä 1.4.2004 alkaen. Päätöksen tarkoituksena oli ollut suojata potilaiden yksityisyyttä. Tieto siitä, että henkilö on terveydenhuollon toimintayksikössä potilaana, on salassa pidettävä. Kamerapuhelinta käyttämällä voidaan loukata yksityiselämän suojaa, jos henkilöä kuvataan salaa tai ilman hänen suostumustaan.

Perusoikeuksien punnintaa

Oikeusasiamiehen mukaan kyse on kahden perusoikeuden, sananvapauden ja yksityiselämän suojan välisestä punninnasta. Vastakkain ovat toisaalta kamerapuhelinta käyttävän oikeus sananvapauteen, toisaalta potilaan oikeus yksityisyyteen. Tällöin punnitaan vastakkaisten perusoikeuksien merkitystä.

Oikeusasiamiehen käsityksen mukaan kamerapuhelimella kuvaaminen terveydenhuollon yksikössä ei ole sananvapauden ydinalueeseen kuuluvan oikeuden käyttämistä. Sen sijaan yksityisyyden suojan tarve terveydenhuollossa on korostuneen suuri, ja kyse on yksityisyyden suojan ydinalueesta.

Salakatselusäännös suojaa yksityisyyttä

Sananvapauteen kuuluvan ja kielletyn kuvaamisen välisen rajan katsotaan yleensä ilmenevän rikoslain salakatselua koskevasta säännöksestä. Sen tarkoituksena on suojata yksityisyyttä tilanteissa ja paikoissa, joissa oleskelua ihmiset pitävät yksityiselämäänsä kuuluvana tai eri syistä arkaluonteisena.

Oikeusasiamiehen mukaan perusoikeutena turvatusta sananvapaudesta kuitenkin johtuu, että terveydenhuollon yksiköissä ei voida kokonaan kieltää kamerapuhelimien käyttöä yksityisyyden suojan turvaamiseksi.

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on ilmoittanut laativansa ohjeet, joissa määritellään tilat, joissa valokuvaus yleensä on sallittua, ja tilat, joissa kuvausoikeutta ei ole.

OA Riitta-Leena Paunion päätös dnro 3789/4/07.

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen, puh. (09) 432 3377.