Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Kaksi ylikomisariota menetteli lainvastaisesti mielenosoittajien kiinniotoissa

Apulaisoikeusasiamies kiinnittää kahden Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ylikomisarion vakavaa huomiota siihen, että kiinnioton perusteita tulee harkita huolellisesti. Hän on antanut heille huomautuksen lainvastaisesta menettelystä ympäristöjärjestö Greenpeacen Nesteen Porvoon Kilpilahden jalostamolla järjestämään mielenosoitukseen osallistuneiden henkilöiden kiinniotoissa.

Tapahtumat Porvoossa

Greenpeace järjesti mielenosoituksen ja veneoperaation Nesteen Porvoon jalostamolla vuonna 2007. Tarkoituksena oli vastustaa palmuöljyn käyttöä biodieselin valmistukseen. Osa henkilöistä kokoontui jalostamon pääportille osoittamaan mieltään jakamalla tiedotteita jalostamon työntekijöille. Osa henkilöistä oli veneissä ja rannalla jalostamon läheisellä merialueella. Poliisin käsityksen mukaan kaikkien Porvooseen saapuneiden henkilöiden yhteinen tarkoitus oli pysäyttää jalostamolle saapumassa ollut palmuöljytankkeri.

Poliisi määräsi mielensoittajat siirtymään rajoitetun oleskelun jalostamoalueelta läheiselle koululle. Jonkin aikaa tämän jälkeen yleisjohtajana toiminut toinen ylikomisario määräsi, että kaikki henkilöt niin koululta kuin merialueelta otetaan kiinni epäiltynä pakottamisrikoksesta. 

Merellä kumiveneissä olleita henkilöitä pyrki pysäyttämään Suomenlahden merivartiosto, jolta poliisi oli pyytänyt virka-apua. Kumiveneiden kuljettajat eivät totelleet merivartioston pysähtymiskäskyjä, ja merivartiosto sai veneet pysäytettyä vasta usean tunnin kuluttua käyttämällä pippurisumutetta.

Ylikomisario määräsi mielenosoittajat kiinniotettaviksi

Kun ylikomisario katsoi olevan syytä epäillä, että merialueilla olleiden henkilöiden ilmeisenä tarkoituksena oli keskeyttää öljytankkerin matka, apulaisoikeusasiamies Pajuojan mukaan hän toimi harkintavaltansa puitteissa.

Sen sijaan Pajuoja ei näe oikeudellisesti hyväksyttäviä perusteita sille, että läheiselle koululle siirrettyjä mielenosoittajia olisi ollut syytä epäillä rikoksista. He eivät olleet käyttäneet väkivaltaa eivätkä esittäneet uhkauksia. He vain esittivät vastustavan mielipiteensä palmuöljyn käytöstä jakamalla tiedotteita ja pitämällä esillä banderolleja. Ylikomisario ylitti harkintavaltansa määrätessään heidät otettaviksi kiinni ja kuulusteltaviksi.

Siinä ei taas ollut moitittavaa, että ylikomisario päätti siirtää mielenosoittajat jalostamon pääportilta koululle.

Oliko tarpeen pitää kaikkia henkilöitä kiinniotettuina seuraavaan päivään?

Kun tutkintavastuu siirtyi illalla toiselle ylikomisariolle, hänelle siirtyi samalla myös vastuu kiinniottojen oikeutuksen selvittämisestä ja vapaudenmenetysten jatkumisesta. Siksi hänen olisi tullut arvioida jokaisen kiinniotetun kohdalla, oliko tätä syytä epäillä pakottamisesta tai muista rikoksista ja oliko vapaudenmenetyksen jatkaminen kohtuutonta.

Apulaisoikeusasiamies pitää ongelmallisena sitä, että kiinniotettuja henkilöitä käsiteltiin yhtenä joukkona, vaikka koululla kiinniotettujen osuus tapahtumiin oli aivan erilainen kuin merialueelta kiinniotettujen. Heidät oli jo alun perin otettu kiinni perusteettomasti, mutta siitä huolimatta myös he joutuivat olemaan poliisiasemalla seuraavaan päivään.

Apulaisoikeusasiamies arvosteli poliisin menettelyä eräiltä muiltakin osin. Suomenlahden merivartioston toiminnassa apulaisoikeusasiamies ei nähnyt moitittavaa.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan päätös dnro 4267/4/08  kokonaisuudessaan.

Lisätietoja antaa notaari Piatta Skottman-Kivelä, puh. (09) 432 3395