Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Jyväskylän poliisilaitokselle moitteet viivyttelystä poliisitalon saneerauksessa

Henkilökunta alkoi oirehtia heti uusiin tiloihin muuton jälkeen

26.5.2010

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja arvostelee riittämättömiksi Jyväskylän poliisilaitoksen toimenpiteitä poliisitalon sisäilmaongelmien korjaamiseksi. Henkilöstö oli alkanut oirehtia heti, kun uuteen poliisitaloon oli muutettu vuonna 1998.

Jyväskylän poliisitalon sisäilmaongelmat olivat esillä myös marraskuussa 2006, kun apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt teki tarkastuksen poliisilaitokselle.

Talon täydellinen peruskorjaus aloitettiin kuitenkin vasta vuonna 2008, kun kosteusvaurioiden aiheuttamia ongelmia ei monista yrityksistä huolimatta ollut saatu korjatuiksi. Poliisin yksiköt siirrettiin tällöin väistötiloihin. Poliisivankilan henkilökunta jäi kuitenkin edelleen työskentelemään tiloissa, jotka oli toistuvasti todettu terveydelle haitallisiksi.

Poliisitalon sisäilmaongelmista kanteli oikeusasiamiehelle poliisivankilan vartija, joka oli astman takia vuonna 2008 joutunut jäämään varhennetulle vanhuuseläkkeelle, koska ei pystynyt enää työskentelemään poliisilaitoksen tiloissa.

Kaikkiaan rakennukseen muuton jälkeen oli vuoteen 2009 mennessä sairastunut astmaan 16 henkilöä ja monilla oli lisäksi muita kosteusvaurion tyypillisesti aiheuttamia hengitysvaikeuksia, silmätulehduksia ja iho-oireita. Ensimmäinen ammattiastma todettiin jo 4 kuukautta uusien tilojen käyttöön oton jälkeen. Sen aiheuttajiksi todettiin kosteusvauriomikrobit. Työterveyslääkärin mukaan työntekijöiden vaara sairastua astmaan oli työpisteestä riippuen kohonnut jopa 24 - 65-kertaiseksi normaaliin verrattuna.

Apulaisoikeusasiamies Pajuoja huomauttaa, että poliisilaitoksen olisi pitänyt ryhtyä määrätietoisesti ja kokonaisvaltaisesti toimenpiteisiin sisäilmaongelmien poistamiseksi heti alkuvaiheessa, kun ongelmia alkoi ilmetä. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on poistettava työpaikalta tekijät, jotka aiheuttavat työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa, tai ainakin alennettava riskit sellaiselle tasolle, että lainmukaiset vähimmäisvaatimukset toteutuvat.

Jyväskylän poliisilaitoksella nämä työnantajan velvoitteet eivät toteutuneet täysimääräisesti. Talon henkilökunta altistui koko talon olemassaolon ajan haitallisille mikrobeille, ja talossa esiintyi ajoittain yhdisteitä, joita ei kuuluisi olla huoneiston sisäilmassa.

Toisaalta poliisitalon kiinteistössä oli tehty runsaasti erilaisia tutkimuksia, ja niissä oli ollut käytettävissä paras saatavissa oleva asiantuntemus. Toistuvasti oli havaittu kosteusvaurioita ja niihin liittyvää home- ja muuta haitallista kasvustoa. Mitään yksittäistä syytä ongelmiin ei tutkimuksissa kuitenkaan löytynyt. Yleisinä syinä pidettiin ongelmia rakennustyön laadussa ja puutteellisessa valvonnassa ja liian tiukkaa rakennusaikataulua. Poliisitalossa oli tehty jatkuvasti korjauksia, mutta ne eivät poistaneet ongelmia, joten talo piti lopulta panna täydelliseen peruskorjaukseen.

Näin ollen apulaisoikeusasiamies Pajuoja ei näe Jyväskylän poliisilaitoksen työsuojelu- ja työterveyshuolto-organisaation toiminnassa sellaisia laiminlyöntejä, että hän voisi katsoa niiden toimineen lainvastaisesti.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan ratkaisu dnro 3608/4/08 kokonaisuudessaan

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Astrid Geisor-Goman, puh. (09) 4321.