Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Jari Råman oikeusasiamiehen kanslian kansliapäälliköksi

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on nimittänyt oikeustieteen tohtori Jari Råmanin oikeusasiamiehen kanslian kansliapäälliköksi. Råman aloittaa virassaan 11.5.2022.

Råman on toiminut apulaistietosuojavaltuutettuna tietosuojavaltuutetun toimistossa keväästä 2019 lähtien. Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa tiedonhallinta- ja rekisterinpitopäällikkönä Poliisihallituksessa.

Råman on urallaan keskittynyt erityisesti henkilötietojen käsittelyä, tieto- ja kyberturvallisuutta sekä tiedonhallintaa koskevan lainsäädännön toimeenpano- ja valvontatehtäviin.
Oikeusasiamiehen kanslian kansliapäällikön tehtävänä on johtaa ja kehittää kanslian hallintoa ja huolehtia sen tuloksellisuudesta. Kansliapäällikkö toimii esittelijänä ja oikeusasiamiehen määräyksestä ratkaisijana kanslian hallintoasioissa. Hänen tehtävänään on toimia myös esittelijänä laillisuusvalvonta- ja lausuntoasioissa.

Kansliapäällikön virkaa haki 17 henkilöä. 

Lisätietoja antavat vt. kansliapäällikkö Riitta Länsisyrjä, p. 09 432 3363 ja tiedottaja Citha Dahl, p. 09 432 3352.