Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Jari Pirjola valittu CPT:n jäseneksi

Euroopan neuvoston ministerikomitea on valinnut OTT Jari Pirjolan Euroopan neuvoston kidutuksen vastaisen komitean (Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, CPT)  jäseneksi.  Pirjolan uusi nelivuotinen toimikausi alkaa 19.12.2019 ja päättyy 19.12.2023. Jari Pirjola on esittelijäneuvos eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa.

Tehtävää haki 24 henkilöä ja eduskunnan Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta haastatteli kuutta hakijaa.

Kidutuksen vastainen komitea pyrkii ehkäisemään ennalta vapautensa menettäneiden kidutusta, epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua 47 Euroopan neuvoston jäsenmaassa. 

Komitea tekee tarkastuksia suljettuihin laitoksiin, kuten vankiloihin, psykiatrisiin sairaaloihin, vanhusten suljettuihin hoitolaitoksiin tai esimerkiksi siirtolaisten säilöönottoyksiköihin. 

Komiteassa on yksi jäsen jokaisesta Euroopan neuvoston jäsenvaltiosta.