Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Ihmisarvoinen kohtelu ja vähimmän haitan periaate koskevat myös viranomaisen tiedottamista

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja on kahdessa äskeisessä päätöksessään puuttunut viranomaisten tiedottamisessa noudatettavaan varovaisuuteen ja hienotunteisuuteen tietyissä tilanteissa.

Pajuoja otti omana aloitteenaan tutkittavaksi tapauksen, jossa poliisikomisario oli keskustellut puhelimitse lehden toimittajan kanssa vangin etsinnöistä ja viitannut tiedotusvälineistä saamaansa tietoon vangin terveydentilasta.

Apulaisoikeusasiamies korostaa varovaisuutta erityisesti silloin, kun on kysymys viranomaisen tietona salassa pidettävästä tiedosta, joita viranomainen ei paljastaisi julkisuudessa. Viranomainen voi välillisesti vahvistaa tiedotusvälineissä esiintynyttä tietoa, vaikka vain toistaisi sen.

Tapauksessa antoi aihetta arvostelulle myös sairaan henkilön elinajan julkinen arvioiminen, mikä Pajuojan mielestä on omiaan lisäämään hänen ja hänen läheistensä kärsimystä.

Toisessa tapauksessa oikeusasiamiehelle oli kanneltu siitä, että poliisin toimintaa kuvaavassa tv-ohjelmassa poliisi oli kommentoinut kameralle vainajan todennäköisesti kuolleen alkoholiin.

Apulaisoikeusasiamies huomauttaa, että poliisin toiminnassa noudatettava vähimmän haitan periaate ja kielto aiheuttaa tarpeetonta vahinkoa tiedottamisessaan velvoittavat varovaisuuteen kuolinsyyn arvioinnissa.

Myös hienotunteisuus ja perustuslain mukainen ihmisarvoisen kohtelun vaatimus ulottavat vaikutuksensa pidemmälle kuin vain elossa oleviin henkilöihin. Viranomaisen tulee Pajuojan mukaan pidättäytyä julkisista arvioista, jotka saattavat loukata vainajan muistoa tai läheisiä.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan päätökset dnro 2893/2/11 ja dnro 3374/4/10 kokonaisuudessaan.

Lisäätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Mikko Eteläpää, puhelin (09) 432 3359.