Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Huomautus koulun uskonnollisen päivänavauksen järjestelyistä ja vaillinaisesta selvityksestä

Uskonnonvapauden toteutuminen perusopetuksessa on edelleen puutteellista. Uskonnollisten tilaisuuksien kohdalla koulun on huolehdittava aidosta vapaudesta valita, osallistuuko oppilas tilaisuuksiin. 

Tämä ei toteutunut, kun keskusradion kautta uskonnollinen viestintä oli suunnattu kaikille oppilaille. Uskonnollista ainesta sisältäville päivänavauksille on myös pyrittävä järjestämään vaihtoehto. AOA piti koulun menettelyä virheellisenä. 

AOA Pasi Pölösen ratkaisu 6540/2017 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi. 

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Piatta Skottman-Kivelä, p. 09 432 3347.