Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Huomautus apulaisoikeusasiamies Jääskeläiseltä Kaartin Jääkärirykmentin yliluutnantille

Yliluutnantti ei noudattanut lakia varusmiehen kuulustelussa

29.6.2006

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen on antanut huomautuksen Kaartin Jääkärirykmentin yliluutnantille lainvastaisesta kuulustelumenettelystä. Apulaisoikeusasiamies korostaa, että keskeinen oikeusturvan tae on, että rikoksesta epäillyn kuulusteleminen tapahtuu asianmukaisesti. Siksi on tärkeää, että kuulustelu suoritetaan muodollisesti virheettömästi, asiallisesti tasapuolisesti ja kuultavan kannalta reilulla tavalla.

Oikeusasiamiehelle kanteli varusmies, joka oli joutunut kuulusteltavaksi, koska hän oli aamulla herätyksen jälkeen mennyt vielä makaamaan sänkyynsä ennen aamupalaa. Kuulustelun suoritti varusmiehen kouluttajana toiminut yliluutnantti. Varusmies joutui seisomaan koko kuulustelun ajan. Kuulustelu tapahtui tilassa, jossa sivulliset pystyivät seuraamaan sitä ja esittämään kommenttejaan mm. varusmiehen kuulustelukertomuksesta ja hänen asennostaan. Lopulta varusmiehen rangaistuksen määrännyt kapteeni korotti rangaistusta virheellisin perustein.

Apulaisoikeusasiamies katsoo, että varusmies ei saanut asiassaan oikeudenmukaista käsittelyä. Ensinnäkin hän arvostelee puolueettomuuden ja uskottavuuden kannalta Kaartin Jääkärirykmentin käytäntöä, että kuulusteltavan suoranainen esimies toimii kuulustelijana. Tällaista menettelyä tulee pitää poikkeuksena pääsäännöstä ja sen käyttö täytyy pystyä perustelemaan.

Erityisen moitittavana apulaisoikeusasiamies pitää yliluutnantin menettelyä kuulustelun suorittamisessa, kuten sitä, että varusmiehen piti seistä koko kuulustelun ajan. Yliluutnantin mukaan tuolia ei katsottu tarpeelliseksi hakea, koska kuulustelu oli lyhyt. Esitutkintapöytäkirjan mukaan se kesti kuitenkin yli kaksi tuntia.  Lisäksi seisottamisesta välittyi esimiehen ja alaisen välinen johtosuhde, minkä olemassaolo tulee pitää selkeästi erillään esitutkintamenettelystä, toteaa apulaisoikeusasiamies.

Apulaisoikeusasiamies arvostelee yliluutnanttia myös siitä, että tämä ei huolehtinut siitä että kuulustelu olisi voitu suorittaa häiriöttömissä olosuhteissa. Hän pitää selvitettynä, että ulkopuoliset pääsivät seuraamaan ja kommentoimaan kuulustelua.

Jääkärirykmentin kapteenin huomiota apulaisoikeusasiamies kiinnittää siihen, että rangaistuksen korottamiselle ei ollut lain nojalla perustetta.


Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Kristian Holman, puh. (09) 4323368.

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläisen päätös dnro 3406/4/04  kokonaisuudessaan.