Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Helsinki tulkitsi väärin lakia etuostoasiassa

Helsingin kaupunki tulkitsi väärin lakia etuostoasiassa

Apulaisoikeusasiamieheltä huomautus Helsingin entiselle
apulaiskaupunginlakimiehelle ja vuokraneuvottelijalle

  

25.3.2004

 

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen on antanut Helsingin kaupungin entiselle apulaiskaupunginlakimiehelle ja vuokraneuvottelijalle huomautuksen lain väärästä tulkinnasta tilanteessa, jossa kaupunki oli päättänyt käyttää etuosto-oikeutta kiinteistöön Katajanokan ulkopuolisella saarella.

 

Katajanokankari-niminen tila rakennuksineen oli siirtynyt yhtiöltä toiselle kiinteistökaupassa tammikuussa 2001. Huhtikuussa 2001 Helsingin kaupunki antoi myyjälle ja ostajalle tiedoksi kaupunginhallituksen päätöksen, että kaupunki aikoi käyttää etuosto-oikeuttaan. Ostaja valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen.

 

Vaikka asia oli vielä vireillä hallinto-oikeudessa, vuokraneuvottelija lupasi saarikiinteistön entiselle vuokralaiselle, että kaupunki tekee tämän kanssa vuokrasopimuksen ja että vuokralainen voi pitää irtaimistoaan vuokratiloissa.

 

Ostaja kanteli oikeusasiamiehelle. Hän ei voinut yli vuoteen käyttää omistamaansa kiinteistöä asumiseen, sillä entinen vuokralainen oli vaihtanut lukon kiinteistöllä olevaan rakennukseen ja säilytti siellä tavaroitaan.

 

Apulaisoikeusasiamies huomauttaa ratkaisussaan, että vuokraneuvottelija oli menetellyt vastoin etuostolakia, kun hän oli antanut entiselle vuokralaiselle oikeuden säilyttää omaisuuttaan kantelijan omistamalla kiinteistöllä. Lain mukaan kiinteistön hallinta ja määräysvalta sen käytöstä kuuluivat alkuperäiselle ostajalle siihen asti, kunnes päätös etuosto-oikeuden käyttämisestä sai lainvoiman. Apulaiskaupunginlakimies puolestaan ei ollut puuttunut vuokraneuvottelijan antamaan lupaan eikä neuvonut entistä vuokralaista kääntymään oikean omistajan puoleen saadakseen luvan omaisuutensa säilyttämiseen kiinteistöllä.

 

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläinen toteaa, että ostajalla oli lain mukaan oikeus käyttää omistamaansa kiinteistöä. Kaupunki vaikutti tässä tapauksessa merkittävästi omistajan mahdollisuuteen käyttää kiinteistöään, kun se antoi entiselle vuokralaiselle luvan säilyttää kiinteistössä tavaroitaan. Kaupungin edustajan olisi tullut ohjata vuokralainen pyyntöineen oikean omistajan puoleen. Näin kaupunki teki vasta, kun se yli vuoden kuluttua luvan myöntämisestä perui sen.

 

Loppujen lopuksi Helsingin hallinto-oikeus kumosi kaupunginhallituksen päätöksen etuosto-oikeuden käyttämisestä.

 

Lausunnossaan apulaisoikeusasiamiehelle kaupunginhallitus katsoi, ettei toimihenkilöiden menettelyssä ollut osoitettavissa virhettä tai moitittavuutta.

 

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläinen kiinnittää Helsingin kaupungin huomiota siihen, että vuokrasopimusasioita käsitteleville toimihenkilöille annetaan riittävästi koulutusta etuostolain säännöksistä, erityisesti hallintaoikeudesta ennen kuin etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätös on lainvoimainen.

 

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Riitta Länsisyrjä, puh. (09) 432 3363.

 

Apulaisoikeusasiamiehen päätös dnro 864/4/02  kokonaisuudessaan.