Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Helsingin yliopiston erikoishammaslääkärikoulutus on vastoin asetusta

7.9.2010

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan vaatimukset suu- ja leukakirurgiaan erikoistuville hammaslääkäreille ovat vastoin erikoishammaslääkäriasetusta, toteaa apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja.

Tiedekunta vaatii, että suu- ja leukakirurgiaan erikoistuvilla on oltava sekä hammaslääkärin että lääkärin perustutkinto. Erikoishammaslääkäriasetus ei kuitenkaan edellytä yleislääketieteen tutkintoa. Kahden perustutkinnon suorittaminen ei ole opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan edes nykyaikaisen korkeakoulupolitiikan mukaista.

Erikoistumiskoulutus tulisi yhdenmukaistaa maan yliopistoissa

Apulaisoikeusasiamies patistaa opetus- ja kulttuuriministeriötä yhdenmukaistamaan suu- ja leukakirurgian erikoistumiskoulutuksen maan neljässä yliopistossa. Hänen mukaansa ministeriö olisi itse asiassa voinut jo aikaisemmin puuttua hammaslääkäreiden erikoistumiskoulutuksen poikkeavuuksiin eri paikkakunnilla.

Helsingin yliopiston suu- ja leukakirurgian erikoistumiskoulutus kaksine perustutkintoineen poikkeaa Turun, Oulun tai Kuopion vastaavasta koulutuksesta. Niissä hammaslääkärit saavat täydentävää koulutusta lääketieteessä.

Suu- ja leukakirurgiaan erikoistuvat ovat eriarvoisessa asemassa myös siinä, että muualla kuin Helsingin yliopistossa koulutus tapahtuu koko ajan palkallisessa erikoistumisvirassa.

Eroavuuksista huolimatta sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira hyväksyy yhtäläisesti kaikista koulutusohjelmista valmistuvat suu- ja leukakirurgian erikoislääkärit.

Apulaisoikeusasiamies esittää myös, että sosiaali- ja terveysministeriö ottaisi huomioon hänen kannanottonsa koulutuksen yhtenäistämisestä, kun ministeriön työryhmässä selvitetään erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallista uudistusta vuoden 2010 loppuun mennessä.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan päätös dnro 3515/4/09 kokonaisuudessaan

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Jorma Kuopus, puh. (09) 4321.