Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Helsingin ulkomaalaispoliisi rajoitti EU-kansalaisten oikeutta poistua haluamaansa EU-maahan

Apulaisoikeusasiamieheltä huomautus lainvastaisesta käännytyksestä

 17.6.2009

Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt on antanut Helsingin ulkomaalaispoliisille huomautuksen lainvastaisesta menettelystä, kun se ei antanut EU-kansalaisten poistua maasta haluamaansa toiseen EU-maahan.

EU-kansalaiset oli päätetty käännyttää Suomesta. Ulkomaalaispoliisi ei kuitenkaan luovuttanut heille heidän passejaan, koska he eivät halunneet siirtyä kotimaahansa vaan toiseen EU-maahan. EU-kansalaisilla on ulkomaalaislain mukaan oikeus poistua vapaaehtoisesti maasta vähintään kuukauden aikana siitä, kun he ovat saaneet poistumismääräyksen. Poliisi ei silloin voi rajoittaa heidän EU-direktiivin mukaista oikeuttaan liikkua vapaasti EU:n jäsenvaltioissa.

Apulaisoikeusasiamies huomauttaa, että ulkomaalaispoliisi tulkitsi virheellisesti ulkomaalaislakia ja EU-direktiiviä katsoessaan, että käännytettävät voivat poistua vapaaehtoisesti vain kotimaahansa.

Ulkomaalaispoliisin virheen moitittavuutta lieventää hänen mukaansa se, että Ulkomaalaisvirasto (nykyisin Maahanmuuttovirasto) oli todennut päätöksessään, että se käännyttää EU-kansalaiset nimenomaan kotimaahansa.

Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu dnro 1657/4/07

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Jari Pirjola, puh. (09) 432 3361.