Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Helsingfors socialverk behandlade en vidstående vårdnadshavares ansökan i över 13 månader

Biträdande JO ger socialverket en anmärkning

Biträdande JO Maija Sakslin anser att Helsingfors socialverks enhet för familjevård förfor lagstridigt då behandlingen av en vidstående vårdnadshavares ansökan om ekonomiskt stöd tog över 13 månader i anspråk. Socialverket kunde inte motivera den långa behandlingstiden på ett godtagbart sätt.

Sakslin föreslår därför att Helsingfors socialverk betalar kompensation motsvarande dröjsmålsränta till vårdnadshavaren.

Sakslin framhåller också att verket under den långa behandlingstiden inte erbjöd klienten kompenserande stödåtgärder och inte heller utredde för klienten vilka alternativa stödformer hon eventuellt hade kunnat vara berättigad till.

Den som klagade hos JO var en vidstående vårdnadshavare som tog hand om barnet och som barnet bodde hos. Hon hade hos Helsingfors socialverk ansökt om ekonomiskt stöd för barnets underhåll.

Vid socialverket motiverade man dröjsmålet med att det inte fanns några anvisningar om betalning av stöd till vidstående vårdnadshavare. Det hade därför tillsatts en arbetsgrupp och ansökan lämnades att vänta till dess att anvisningarna var klara. Därefter behandlades ärendet och den vidstående vårdnadshavaren fick stödet 13 månader efter att ha lämnat in sin ansökan.

Biträdande JO Saklin anser behandlingstiden var oskäligt lång.

Också beslutet om godkännande av den privata placeringen fick av någon orsak vänta på att anvisningarna färdigställdes. Sakslin anser att beslutet borde ha getts per omgående och att man i samband därmed hade kunnat bedöma stödbehovet och erbjuda den vidstående vårdnadshavaren tillfälligt ekonomiskt stöd i enlighet med barnskyddslagen.

Biträdande JO Maija Sakslins beslut dnr 4165/4/2008 i sin helhet (på finska).

Närmare information ger äldre JO-sekreterare Kirsti Kurki-Suonio, tfn (09) 4321.