Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Haukiputaan poliisivankilassa vakavia puutteita

Oikeusasiamiehen kanslia suoritti ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen Oulun poliisilaitoksen Haukiputaan poliisivankilaan 10.4.2019. 

Oikeusasiamies (OA) Petri Jääskeläinen piti hyvin ongelmallisena, että vapautensa menettäneiden säilytys on järjestetty monelta osin epätyydyttävien ja jopa lainvastaisten väliaikaisratkaisujen varaan vuosikausiksi. 

OA pitää tärkeänä, että sisäministeriö ja Poliisihallitus pyrkivät mitä pikimmin tekemään ratkaisuja Oulun poliisilaitoksen toimitilojen suhteen. OA on pyytänyt sisäministeriötä, Poliisihallitusta ja Oulun poliisilaitosta ilmoittamaan toimenpiteistään 31.10.2019 mennessä.

Tarkastuspöytäkirja EOAK/1954/2019 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla www.oikeusasiamies.fi.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Juho Martikainen, p. 09 432 3343.