Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Hätäkeskuspäivystäjä käyttäytyi asiattomasti hätäpuhelun aikana

Huomautus apulaisoikeusasiamieheltä

17.5.2010

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja antoi hätäkeskuspäivystäjälle huomautuksen asiattomasta käytöksestä hätäpuhelun aikana. Päivystäjän käyttämät ilmaisut olivat apulaisoikeusasiamiehen mukaan sisällöltään ja äänensävyltään täysin asiattomia ja sopimattomia. Niitä voi pitää halventavina, vähättelevinä ja hätäkeskukseen soittaneen henkilön ihmisarvoa loukkaavina.

Isä oli joutunut lähtemään lastensa kanssa turvakotiin puolisonsa väkivaltaisuuden ja aggressiivisuuden johdosta. Kun hän seuraavana päivänä meni kotiinsa hakemaan lisää vaatteita lapsilleen ja itselleen, hän joutui soittamaan useita kertoja hätäkeskukseen ja pyytämään apua, koska hänen puolisonsa ryhtyi aina uudestaan huitomaan, käymään päälle ja uhkailemaan.

Kaksi ensimmäistä puhelua vastaanottaneet päivystäjät olivat apulaisoikeusasiamiehen mukaan toimineet lain ja tehtäviensä mukaisen harkintavallan puitteissa. Puhelujen aikana oli yhdessä soittajan kanssa päädytty siihen, että juuri sillä hetkellä apua ei tarvittu tilanteen rauhoittamiseksi. Miestä neuvottiin soittamaan tarvittaessa uudestaan. Myöskään neljännessä, viimeisessä, hätäpuhelussa ei apulaisoikeusasiamiehen mukaan ollut arvostelemista. Sen puhelun perusteella paikalle hälytettiin poliisi.

Sen sijaan kolmannen hätäpuhelun vastaanottaneen päivystäjän käytös antoi aiheen huomautukseen. Puheluun vastannut päivystäjä oli kysynyt puhelun aikana mieheltä muun muassa: "Otat sä naiselta pataan?"  Hän myös tiedusteli miehen ja tämän puolison painoa.

Hätäkeskuspäivystäjä kertoi halunneensa selvittää, ettei kyseessä ollut sellainen epäsuhta, että nainen painaa selvästi enemmän kuin mies. Tällaisessa tapauksessa olisi hänen mukaansa voinut ajatella, että nainen todella saattaa aiheuttaa miehelle fyysistä vahinkoa. Päivystäjä ei sanojensa mukaan käsittänyt, miksi mies soittaa ja pyytää apua, jos nainen ei ole häntä painavampi. Saatuaan tietää, että osapuolet olivat samanpainoisia, päivystäjä oli todennut soittajalle: "No niin, silloinhan se on tasapeli."

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan hätäkeskuspäivystäjän tehtävä edellyttää korostetun asiallista käyttäytymistä. Vaatimus on erityisen painava siksi, että hätäpuhelun soittaja on avun saannissa sen varassa, millaiseksi päivystäjä tilanteen arvioi. Kiireellisyysarvioinnissa tulee siksi pidättäytyä vähättelemästä soittajan tilannetta, vaikka päivystäjä arvioisikin tilanteen sellaiseksi, että välittömät toimenpiteet eivät ole tarpeen.

Apulaisoikeusasiamies katsoi, että päivystäjän kommentit ilmensivät vähättelevää suhtautumista naisen väkivaltaan miestä kohtaan. Lisäksi voi nähdä syrjintäkiellon vastaista suhtautumista ja erilaiseen asemaan asettamista sukupuolen perusteella siinä, että päivystäjä ei sanojensa mukaan käsittänyt, miksi mies soittaa ja pyytää apua, jos nainen ei ole häntä painavampi.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Mikko Eteläpää,
puh. (09) 4321.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan päätös dnro 1799/4/09 kokonaisuudessaan