Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Hammaslääkäripäivystys on yhä järjestämättä

Oikeusasiamieheltä moitteita

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on ottanut toistamiseen kantaa siihen, että hammaslääkäripäivystys ei vieläkään toteudu terveydenhuoltolain mukaisesti.

Terveydenhuoltolaki velvoittaa kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän järjestämään suun terveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen kiireellistä hoitoa varten. Laki tuli voimaan toukokuun alusta 2011.

Ei päivystystä öisin

Asiaa tutkittiin nyt Järvenpään kaupunkia koskeneen kantelun takia. Kaupungin selvityksestä ilmeni, että hammaslääkäripäivystys oli keväällä 2012 järjestetty vain arkisin virka-aikana ja seudullisena yhteistyönä lauantaisin tunnin ajan. Ostopalveluna järjestetyn yhteispäivystyksen turvin päivystysaikoja on syyskuusta 2012 lukien pidennetty klo 21:een, mutta yöpäivystystä ei vieläkään ole. Kaupungin mukaan Töölön sairaalan yöpäivystys on tarkoitus laajentaa HUS:n jäsenkuntiin, kun päivystyksiä koskeva asetus on tullut voimaan.

Oikeusasiamies toteaa, että järjestely ei ole lainmukainen, koska ympärivuorokautista päivystystä ei ole. Hän ei myöskään pidä valmisteilla olevaa asetusta hyväksyttävänä perusteena laiminlyödä lakisääteinen velvollisuus.

Suuria alueellisia eroja

Edellisen kerran oikeusasiamies otti kantaa asiaan joulukuussa 2011. Tuolloin kävi ilmi, että pääkaupunkiseudulla ei ollut ympärivuorokautista hammaslääkäripäivystystä.

Oikeusasiamies pyysi Valviraa selvittämään, miten potilaiden oikeus kiireelliseen suun terveydenhuoltoon turvataan eri puolilla Suomea. Selvityksistä ilmeni, että suun terveydenhuollon päivystyksen järjestämisessä on suuria alueellisia eroja.

Epätyydyttävä tilanne

Oikeusasiamies toteaa nyt päätöksessään, että tämä lakisääteinen velvollisuus on ilmeisesti täyttämättä kaikissa Suomen kunnissa ja sairaanhoitopiireissä. - Pidän vallitsevaa tilannetta varsin epätyydyttävänä. Terveydenhuoltolaki, jossa velvollisuus suun terveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämiseen on nimenomaisesti säädetty, on ollut voimassa jo yli kaksi vuotta ja kiireellisen suun terveydenhuollon järjestämistä koskevasta päätöksestänikin on kulunut jo lähes puolitoista vuotta.

Oikeusasiamies on lähettänyt jäljennökset päätöksestään sosiaali- ja terveysministeriölle, Valviralle ja aluehallintovirastoille ja pyytänyt niitä ilmoittamaan 30.10.2013 mennessä toimenpiteistään asiassa.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen päätös dnro 804/2012 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla oikeusasiamies.fi

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen, puhelin (09) 4321