Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Hämeenlinna palauttaa lainvastaisesti perityt opintomaksut

Hämeenlinnan kaupunki palauttaa Sibelius-opiston hauholaisten oppilaiden vanhemmille 10 vuoden ajalta maksut, joita entinen Hauhon kunta oli perinyt opiskelijoilta.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja totesi lokakuussa maksujen olleen lakiin perustumattomia ja esitti virheen hyvittämistä.

Pajuoja pyysi kaupunkia ilmoittamaan ensi tammikuun loppuun mennessä toimenpiteistä, joihin se asiassa ryhtyy.

Hämeenlinnan kaupunki päätti 29.11. palauttaa maksut mahdollisine perintäkuluineen heti, kun kaikkien asianosaisten yhteystiedot ja palautettavat määrät on saatu selville. Samalla kaupunki lopettaa perintätoimet.

Hauhon kunnassa ei ollut järjestetty taiteen perusopetusta musiikissa, vaan opetus oli ostettu Hämeenlinnan Sibelius-opistolta. Hauhon kunta - joka sittemmin on liitetty Hämeenlinnaan - oli perinyt oppilailta keväästä 2006 lukien omavastuuosuutena 500 euroa lukuvuodelta. Ennen tätä omavastuuosuus oli ollut Sibelius-opiston lukukausimaksun suuruinen.

Apulaisoikeusasiamies katsoi päätöksessään, että Hauhon kunnalla ei ollut oikeutta periä oppilailta lukukausimaksuja, koska sitä ei voitu pitää taiteen perusopetuksesta annetun lain tarkoittamana koulutuksen järjestäjänä.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan päätös dnro 1713/4/09 kokonaisuudessaan.