Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Häkkisänkyjen käytöstä luovuttava kehitysvammahuollossa

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläisen määräyksestä kaksi oikeusasiamiehen kanslian virkamiestä teki ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun Sote) kehitysvammaisten henkilöiden laitos- ja asumisyksiköihin.

Tarkastuksella havaittiin, että laitos- ja asumisyksiköissä oli käytössä häkkisänkyjä (cage bed).

Kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi toimiva eurooppalainen komitea (CPT) on todennut, että häkkisänkyjen käyttöä voidaan pitää ihmisarvoa loukkaavana ja niiden käyttö on lopetettava välittömästi.

Oikeusasiamies kehottaa, että häkkisänkyjen käytöstä luovutaan ja niiden sijaan löydetään vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Tarkastuspöytäkirjat 5920/2017+6670/2017 ja 6311/2017 on julkaistu verkkosivulla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Minna Verronen p. 09 432 3394 tai vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen p. 09 432 3338.