Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Esteettömyydessä vakavia puutteita - pyörätuolilla ei päässyt äänestyspaikalle

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläisen määräyksestä kaksi oikeusasiamiehen kanslian virkamiestä teki sunnuntaina 26.5. ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia kahdeksan eri kunnan europarlamenttivaalien vaalipäivän äänestyspaikkaan Etelä-Suomen alueella. Tarkastusten tavoitteena oli selvittää äänestyspaikkojen esteettömyyttä, vammaisten osallistumismahdollisuuksia ja vaalisalaisuuden toteutumista. Tarkastuksen toimittajista toinen liikkui pyörätuolilla.

Lähes kaikilla äänestyspaikoilla oli puutteita äänestystilan tai sinne johtavan reitin esteettömyydessä. Tarkastuksella havaittiin myös, että esteettömien äänestyskoppien- tai paikkojen puute saattoi vaarantaa vaalisalaisuuden säilymistä. 

Jatkotoimenpiteet 

Oikeusasiamies päätti selvittää omana aloitteenaan neljän kunnan vaalijärjestelyissä havaitut puutteet esteettömyydessä ja vammaisten henkilöiden vaalisalaisuuden turvaamisessa. 

Oikeusasiamies päätti myös saattaa tarkastuksen kohteina olleiden kuntien sekä niiden keskusvaalilautakuntien tietoon tarkastuspöytäkirjassa todetut havainnot äänestyspaikkojen opasteiden näkyvyydestä, esteettömyyden puutteista ja vaalisalaisuuden toteutumisesta.

Oikeusasiamiehen yhtenä erityistehtävänä on vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisen edistäminen, suojeleminen ja seuranta. Tehtävä perustuu Suomen ratifioimaan YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksista tehtyyn yleissopimukseen. Tämän vuoksi tarkastuksilla kiinnitetään erityistä huomiota esteettömyyteen ja vammaisten henkilöiden osallistumismahdollisuuksiin.

Tarkastuspöytäkirja 2657/2019 on julkaistu verkkosivulla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi. 

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen p. 09 432 3338.