Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Ennätysmäärä kanteluita suunnitelmista sulkea osastoja Länsi-Uudenmaan sairaalasta Tammisaaressa

Oikeusasiamies ei voi puuttua vireillä oleviin asioihin

23.6.2009

Eduskunnan oikeusasiamiehelle on 22.6.2009 mennessä tullut noin 150 kantelua suunnitelmista sulkea osastoja, erityisesti synnytysosasto, Länsi-Uudenmaan sairaalasta Tammisaaressa (Raaseporissa). Kantelijat ovat huolissaan siitä, että seurauksena sairaanhoidon keskittämisestä pääkaupunkiseudulle Länsi-Uudenmaan ruotsinkielinen väestö ei enää saa hoitoa  äidinkielellään.

Vastauksessaan kanteluihin oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio toteaa, että oikeusasiamies ei vakiintuneen tavan mukaan ota tutkittavakseen vireillä olevia asioita. HUS:n ilmoituksen mukaan osastojen sulkemista selvittämään on asetettu työryhmä, ja se ei ole vielä luovuttanut mietintöään. Tämän vuoksi oikeusasiamies ei tässä vaiheessa ryhdy tutkimaan kanteluita.

Oikeusasiamies toteaa vastauksessaan lisäksi, että kun sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluu kaksikielisiä kuntia, se on velvollinen järjestämään sairaanhoidon kuntayhtymän molemmilla kielillä. Erikoissairaanhoitolain säännösten mukaan potilasta tulee palvella hänen valintansa mukaan joko suomeksi tai ruotsiksi. Nämä säännökset on otettava huomioon HUS:n ja muiden kaksikielisten sairaanhoitopiirien toiminnassa. Jos hoidon uudelleen järjestäminen johtaa siihen, että nämä kielelliset oikeudet eivät toteudu, oikeusasiamies voi myöhemmin ottaa asian tutkittavakseen.

Lisätietoja päätöksestä antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor, puh. (09) 432 3366.