Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Elävä kaksikielisyys - Kansalaisnäkökulma

Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio eduskunnan juhlaseminaarissa 5.2.2007

Juhlapuhe, pdf

Suomen ja ruotsin kielen asema kansalliskielinämme on vahvistettu perustuslaissa. Kielen ja kulttuurin asemaa vahvistaa lain turvaama mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan omalla äidinkielellään ja oikeus käyttää julkisessa elämässä ja viranomaisissa omaa kieltään vahvistaa.

Kielellisten oikeuksien turvaaminen on tärkeä edellytys myös muiden perusoikeuksien toteutumiselle. Jos esimerkiksi rikosprosessissa syylliseksi epäiltyä alun perin esitutkinnassa kuullaan kielellä, jota hän ei kunnolla hallitse tai kielellä, jota kuulustelija ei hallitse, on selvää, että edellytykset oikeudenmukaisen oikeudenkäyntiin ovat alun perin huonot. Sama koskee itse oikeudenkäyntiä. Ongelma on sama myös hallinnossa, missä tehdään yksityistä ihmistä koskevia päätöksiä.

Monet puutteista ja ongelmista ovat poistettavissa. Kyse on tahdosta, asenteista ja osaamisesta. Lähtökohta on sen oivaltaminen, että viranomaisen on arvioitava palveluitaan myös kielellisillä perusteilla. Hallinnossa ja lainkäytössä voidaan oikeusturvan loukkaamisen vaaroja vähentää avustaja- ja tulkkauspalveluilla sekä kääntämisellä. Myös tiedottaminen, nettisivut, pöytäkirjat, lomakkeet ja puhelinpalvelu ovat helposti järjestettävissä myös ruotsin kielellä.

Kaikkein vaativimmalta tehtävältä vaikuttaa kielellisten oikeuksien turvaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa nykyisten palvelujärjestelmien puitteissa. Kuitenkin juuri sosiaali- ja terveydenhuollossa on tilanteita, joissa palvelun saaminen omalla äidinkielellä on aivan välttämätöntä. Siksi on erityisen tärkeää pyrkiä huolehtimaan asiakkaiden ja potilaiden oikeuksista palveluun heidän omalla kielellään.

Käsittääkseni sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden turvaaminen asiakkaan tai potilaan omalla äidinkielellä edellyttää laajaa pohdintaa ja järjestelyjä. Lähtökohdan tulee myös sosiaali- ja terveyspalveluissa olla palvelujen arvioiminen myös kielellisillä perusteilla.