Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Eduskunnan oikeusasiamies arvioi Kyproksen oikeusasiamiehen toimintaa

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen ja esittelijäneuvos, apulaisoikeusasiamiehen sijainen Pasi Pölönen ovat olleet elokuusta 2015 lähtien mukana Kyproksen hallituksen EU:n komissiolta pyytämässä teknisen konsultaation hankkeessa, jossa arvioitiin Kyproksen oikeusasiamiehen toimintaa. Tämä toiminnan arviointi oli osa laajempaa Kyproksen hallinnon arviointi- ja uudistamisohjelmaa, johon Kyproksen hallitus on sitoutunut suhteessa EU:n komissioon, EU:n keskuspankkiin ja Kansainväliseen valuuttarahastoon IMF:ään.

Tehtävänä oli arvioida muun muassa Kyproksen oikeusasiamiehen riippumattomuutta, organisaatiota ja työnkulkuja, toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä resurssi- ja kehittämistarpeita.

Suomesta hankkeessa olivat mukana myös ulkoministeriötaustainen Eija-Leena Linkola ja kehityspäällikkö Marika Tammeaid Valtiokonttorista. Ryhmä teki perehtymismatkan Kyproksen oikeusasiamiehen toimistoon 14.-18.12.2015. Perehtymismatkalta laadittiin EU:n komissiolle annettu väliraportti. Toisella matkalla 1.-5.2.2016 perehdyttiin yksityiskohtaisesti oikeusasiamiehen toimintaan.

Hankkeen loppuraportti toimintasuunnitelmaehdotuksineen esitettiin Kyproksen oikeusasiamiehen toimistossa 20.4.2016. Virallinen loppuraportti toimitettiin Kyproksen hallitukselle 6.5.2016. Arviointiryhmä esitti kaikkiaan 53 suositusta oikeusasiamiestä koskevan lainsäädännön, toimiston organisoinnin, työtapojen ja strategisen suunnittelun kehittämiseksi.

Hankkeen loppuraportti ja väliraportti (EOAK/654/2016) on laadittu englannin kielellä. Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Pasi Pölönen, puh. (09) 432 3345.